آتروپات سردار مادی داریوش سوم که توانست آذربایجان را پس از اسکندر مستقل کند

گردشگری و تاریخ تمدن ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

آتروپات یا آتورپات (به معنی آذربد یا نگهبان آتش) ساتراپ ماد، فرمانده نیرو های ماد و آلبانی و ساکاسنس (قسمتی از ارمنستان امروزی) در نبرد گوگامل در سال ۳۳۱ پیش از میلاد بوده است. او تا مرگ داریوش سوم در سال ۳۳۰ پیش از میلاد به او وفادار مانده بود و بعد از مرگ داریوش سوم به اردوگاه مقدونی ها پیوست.

آتروپات سردار مادی داریوش سوم که توانست آذربایجان را پس از اسکندر مستقل کند

اسکندر بعد از گذر از اکباتان (همدان) در ابتدای همان سال فرمانروایی ماد را به اکسیدَتِس واگذاشت. اما در سال ۳۲۷ یا ۳۲۸ پیش از میلاد اکسیدَتِس را که دیگر به وفاداری اش اعتماد نداشت – عزل و دوباره آتروپات را به فرمانروایی آن سرزمین گماشت.

آتروپات سردار مادی داریوش سوم که توانست آذربایجان را پس از اسکندر مستقل کند

آتروپات، بریاکسِس شورشی شکست خورده از استان آتروپاتکان را در سال ۳۲۴ یا ۳۲۵ پیش از میلاد در پاسارگاد به اسکندر تحویل داد. او به اندازه‌ ای در نظر اسکندر مقام و منزلت یافت که مدتی بعد با دختر راز دار اسکندر – پردیکاس – ازدواج کرد. او آخرین دیدارش را با اسکندر در ماد به سال ۳۲۳ یا ۳۲۴ پیش از میلاد انجام داد.

آتروپات سردار مادی داریوش سوم که توانست آذربایجان را پس از اسکندر مستقل کند

بعد از مرگ اسکندر در ۳۲۴ پیش از میلاد، در تقسیم اراضی توسط بابِل، ساتراپی ماد به دو قسمت تقسیم شد، به طوری که ماد کوچک (قسمت شمال غربی) به آتروپات و ماد بزرگ (قسمت شرقی) به پیثون واگذار گردید. سرانجام آتروپات از تابعیت فرماندهان مقدونیهای سرباز زد و ساتراپی او، کشوری مستقل شد. از آن پس این قسمت از ماد به عنوان «ماد آتروپاتنه» یا اختصار «آتروپاتنه» شناخته شد، همان گونه که در زبان ارمنی «آترپاتاکان»، در زبان پارتی و پارسی میانه «آتورپاتکان»، بعد ها «آذوربادگان»، و در فارسی نوین «آذربایجان» نام گرفت.

آتروپات سردار مادی داریوش سوم که توانست آذربایجان را پس از اسکندر مستقل کند

آتروپات هرگز حکومت هیچ کدام از سرداران مقدونی را به رسمیت نشناخت.او دودمانی بنا نهاد که در آتروپاتکان چندین قرن فرمان راندند.

آتروپات محلی را نزدیک گنزک به مغان داد تا آتشکد های در آنجا برپا دارند. این آتشکده همان آذرگشنسپ معروف است که بعد ها به تخت سلیمان انتقال داده شد. بسیاری از مغان و پیروان مذهب زردشت بدانجا رفتند و آتش مقدسی را که در ری نگاه داشته می‌ شد، با خود به آن ناحیه بردند.

آتروپات سردار مادی داریوش سوم که توانست آذربایجان را پس از اسکندر مستقل کند

Please Login to comment