آشنایی با واژگان حقوقی، رهن

واژگان حقوقی 25 دی 1396 بدون دیدگاه

عقد رهن چیست ؟

مهوش فتحی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی

عقد رهن چیست ؟

شاید بارها شنیده باشید کسی بگوید سند خانه ام را رهن گذاشتم، یا مبلغی پول در رهن گذاشتم و یا خانه ای رهن کردم. همانطور که از کاربرد این کلمه می توان دریافت، رهن به معنای گرو یا وثیقه یا تضمین به کار برده می شود که البته دربرخی موارد کاربرد آن نادرست می باشد. در اینجا درمورد معنا و کاربرد حقوقی آن قدری توضیح خواهیم داد:

مطابق ماده 771قانون مدنی؛ «رهن، عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.» وثیقه به طور کلی به دو دسته شخصی و عینی تقسیم شده و وثیقه شخصی همان ضمانت یک فرد از طلب است و وثیقه عینی، گرو گرفتن مالی به نفع طلبکار می باشد. رهن عقدی تبعی است یعنی تابع طلبی است به طور مثال من خانه ای می خرم و توافق می کنم مبلغی از ثمن را در فلان تاریخ بپردازم، جهت تضمین آن مبلغی یا سندی را گرو می گذارم که چنانچه من طلب شما را پرداخت نکردم، شما بتوانید طلب تان را وصول نمایید.

درمورد رهن شرایطی وجود دارد؛ مال مرهون باید به تصرف مرتهن یا کسی که بین ایشان توافق می شود داده شود و همچنین باید عین معین باشد یعنی رهن دادن دین و منفعت باطل است. اموال غیرمادی مانند حق معنوی و حق تالیف قابل رهن گذاشتن نیست و قبض نیز شرط صحت رهن بوده و برای قبض، اذن راهن لازم است.

وقتی سندی در رهن بانک می گذارید توجه داشته باشید موضوع وثیقه یا رهن وام برای یک بار می تواند موضوع تعهد قرار گیرد و بانک نمی تواند این سند را برای وام های بعدی و غیر از وام موضوع اولیه رهن به نام خود کند مگر این که صریحاً مالک چنین اجازه ای داده باشد.

موضوع قابل توجه دیگر این است که وقتی خانه ای اجاره می کنید ممکن است مبلغی به صاحب خانه بپردازید که در عرف به آن رهن یا ودیعه می گویند، این جا یک استفاده نادرست از واژه رهن محسوب می شود و این عقد همان عقد اجاره است و پول مذکور هم رهن نخواهد بود و عقد رهنی واقع نمی شود مگر این که طرفین واقعا قصد کنند جهت تضمین پرداخت اجاره بها، مبلغی رهن بگذارند که این حالت با تشخیص اراده دو طرف، قابل پذیرش خواهد بود منتها چنانچه طرفین قصد وثیقه یا گرو گذاشتن پولی را نداشته باشند و اراده واقعی آن ها عقد رهن نباشد، صرف این که در عرف بگویند این پول را رهن داده ام این عقد رهن نخواهد بود.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of