آموزش تصویری درست کردن گل سرهای نمدی

هنری ۰۲ آبان ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

آموزش تصویری درست کردن گل سرهای نمدی

آموزش تصویری درست کردن گل سرهای نمدی

وسایل مورد نیاز :

پارچه
نخ
سوزن
سنجاق سر

طرز ساخت گل سر نمدی

ساخت گل سر نمدی

الگوی گلبرگ ها را مثل شکل روی پارچه نمدی یا مخمل رسم می کنیم

روی پارچه طرح گلبرگ ها را طراحی می کنیم. این گل سر ها با پارچه های نمدی و یا مخملی زیباتر به نظر می آیند.
گل سر نمدی

طرح های گلبرگ ها را قیچی می کنیم

گل سر با پارچه نمدی

از پایین گلبرگ ها نخ و سوزن را رد می کنیم کل گلبرگ ها را پشت سر هم از سوزن رد می کنیم

با کمک سوزن، نخ و یا بند را از پایین گلبرگ ها عبور می دهیم. به همین ترتیب گلبرگ های باقی مانده را از همان بند و پشت سر هم عبور می دهیم.
ساختن گل سر نمدی

در مرحله بعدی، بعد از آنکه سه تا از گلبرگ ها را با نخ به هم وصل کردیم، دو سر آخر بند را به هم گره می زنیم

ساختن گل سر

باقی مانده بند را قیچی می کنیم و ته آن را به سنجاق سرمان گره می زنیم

ساختن گل سر با پارچه نمدی
به دو طریق می توان از این گلهای سر نمدی استفاده کرد یا می توانیم این گل ها را با چسب روی تلِ سر نصب کنیم و یا به کش های ساده بدوزیم و استفاده کنیم.

پورتال رنگی _ آموزش تصویری درست کردن گل سرهای نمدی

loading...

اولین نفری باشید که در این بحث شرکت می کنید !