آنچه در دوران نامزدی باید دانست !

زناشویی ۲۵ مهر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

دوره نامزدی به مرحله ای اطلاق می شود که دختر و پسر با آگاهی والدین و طی مراحل شرعی و قانونی برای آشنایی بیشتر با هم در ارتباط خواهند بود.

دخترها و پسرهای جوان باید بدانند که آنها زن و شوهر نیستند و باید برخی خط قرمزها را رعایت کنند و در صورت عدول از این حریم ها باید منتظر تبعات ناگوار آن بویژه برای جنس دحتر و بحث مهریه کامل بعد از جدایی برای پسر باشند.

دوران نامزدی

این برهه را نباید با روابط زناشویی بعد از مراسم عروسی اشتباه گرفت.

در دوره نامزدی سعی نکنید با دوستان نامزدتان زیاد صمیمی شوید بلکه باید فاصله تان را با اقوام و آشنایان وی حفظ کنید و در صمیمیت از نامزدتان پیشی نگیرید.

هرگز از فرد دیگری نزد نامزدتان تعریف نکنید چرا که این کارها باعث دلسردی طرف مقابل می شود. همچنین از تملق و نقش بازی کردن بپرهیزید و خود واقعی تان را به نمایش بگذارید و به وی اجازه دهید که با  نقاط ضعف و قوتتان آشنا شود.

در دوره نامزدی سعی کنید از لحاظ عاطفی زیاد به هم وابسته نشوید زیرا ممکن است این نامزدی به ازدواج نیانجامد و آسیب های روحی زیادی به هر دو فرد وارد شود. بهتر است آگاهانه و بالغانه گام بردارید و توجه داشته باشید که در صورت به توافق رسیدن  قرار است برای یک عمر با این فرد زیر یک سقف زندگی کنید.

Please Login to comment