دموکراسی در آمریکا زیاد است یا کم؟

اجتماعی , بین الملل , خبری , سیاسی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

آیا ظهور آقای ترامپ نشان می دهد که آمریکا بیش از حد دموکراتیک است؟

این تنها راهی است که می توان موفقیت اخیر آقای ترامپ و سناتور سندرز را که شابهت به حضور ناگهانی افراد ضد سیستم در اروپا دارد توجیه کرد.

در مقاله  پربازدیدی به نام – مرگ دموکراسی در اثر وجود دموکراسی بیش از حد – که توسط “سالیوان” در مجله نیویورک منتشر شد وی ترامپ و سندرز -عوام فریب جناح چپی- را محکوم کرد و بیان کرد که هیچ مانعی سر راه تحقق اراده مردم آمریکا بخصوص در زمینه انتخاب رییس جمهور وجود ندارد.

اگرچه در آمریکا و اروپا به نظر می رسد مشکل دموکراسی بش از حد نباشد بلکه کمبود دموکراسی است که منجر به انتقادهای عوام فریبانه می شود.

پیتر میر – دانشمند سیاسی ایرلندی – بیان کرد که پدیده ای در ناحیه اقیانوس اطلس رخ داده و آن خروج عوام و خواص مردم از سیاست های عمومی است. سیاستمدارانی که قبلا توسط گروه های بزرگ مردمی انتخاب می شدند اکنون توسط تبلیغات وسیع و فریب دهنده افراد خاص انتخاب می شوند. همزمان، با کاهش احزاب محلی که با دادن خدمات به مردم فقیرتر برای خود رای جمع می کردند، رای های افراد فقیرتر کاهش یافت و در واقع بیشتر رای دهندگان مرفه هستند.

دموکراسی در آمریکا

اینکه کاندیداها باید حمایت مالی سنگینی برای گرداندن دفتر خود جلب کنند، موجب خروج دسته ای از کاندیداها شد که حتی اگر دیدگاه هایشان متمایل به محافظه کاران یا پیشرفت طلبان باشد. تنها افرادی که می توانند این محدوده را بشکنند کسانی مثل برنی سندرز که شخصیت پرجنب و جوشی دارند یا بیلیونرهایی مثل “راس پترت” و یا هنرپیشه هایی مثل “شوارتزنگر” هستند. دونالد ترامپ شامل دو دسته از این سه دسته هست.

در طول چند دهه گذشته، تصمیمات سیاسی که مردم می توانند روی آن با انداختن رای در صندوق تاثیرگذار باشند پیوسته کاهش یافته است.  دادگاه عالی حقوق شهروندی و حقوق باروری را بخاطر اکثریت غالب محلی تغییر داده است و وارد قانون اساسی کرده است بدون توجه به مخالفت های گروه های محافظه کار.

در طرحی جدید “شبکه امنیت اقتصادی” که زمانی محدود به دولت های محلی بود، ملی شده است. اکنون ۱/۳ هزینه های دولت های محلی که برای تحصیل، سلامت، راهسازی و بهبود اوضاع اجتماعی هزینه می شود توسط دولت فدرال تامین می شود. در قبال این هزینه ها دولت فدرال از آنها توقع دارد مقاصدش را برآورده کنند، البته گاهی هم ایالات از اینکار سرباز می زنند مثل طرح توسعه سلامت اوباما.

بنابراین توده مردم باید در حفظ اصول اساسی مقید باشند اما حذف اختیار تصمیم گیرهای متنوع از دولت های محلی و قانون گذاران پاسخگوی رای دهندگان و دادن اختیار به دولت مرکزی و قضاتی که توسط مردم انتخاب نشده اند در واقع کاهش دموکراسی است که موجب حرکات ضد سیستم می شود.

اگر قرار است رای دهندگان ، احساس ناتوانی که منجر به عوام فریبی سیاست مداران می شود، نداشته باشند دموکراسی در آمریکا نه تنها کاهش بلکه باید افزایش یابد.

Please Login to comment