این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟

خودرو ۱۳ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟

شاید شما هم اصطلاح خودروهای سفارشی را شنیده باشید و دوست داشته باشید مدلهای این خودروها را ببینید. اگر اینطور است با ما در این مطلب همراه باشید تا مدل هایی دیدنی از این اتومبیلها را ببینید. معمولا این خودروها از آن افرادی با خصوصیات خاص از قبیل ثروت زیاد و یا مطرح بودن از لحاظ سیاسی هستند. معمولا این اتومبیل ها در رده اتومبیل های لوکس گنجانده می شوند.

Blastolene B702 by Randy Grubb for Blastolene

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (1)

The Reactor by Gene Winfield

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (2)

Orbitron by Ed Roth

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (3)

Dodge Deora by the Alexander Brothers

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (4)

The Galaxian by Paradise Road

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (5)

Cadillac Coupe “Sophia” by John D’Agostino

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (6)

Ice Cream Truck by Mister Cartoon

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (7)

Old Crow Bellytank by Old Crow Speed Shop

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (8)

Speedster by Eagle

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (9)

Dodge Charger “Tantrum” by SpeedKore Performance Group

این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟ (10)

پورتال تارون رنگی _ این اتومبیل های سفارشی را دیده اید!؟

منبع: اقتصاد انلاین

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of