احساس امنیت و رضایت از زندگی تک فرزند ها

مهارت های زندگی ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

اثبات شده خانواده‌ های کم‌ جمعیت شاد تر هستند و با افزایش تعداد فرزندان، شادی کمتر می‌ شود.

البته رضایت و شادی والدین هم بیشتر است زیرا تک‌ فرزندان با تمرکز و توجه عاطفی و مادی والدین و تقسیم نشدن منابع مالی عاطفی خانواده بین فرزندان، بیشترین خدمات را در این خصوص می‌ گیرند.

والدین هم با انرژی کمتر و وقت بیشتر و تمرکز روی کودک، هم در تربیت او موفق‌ تر هستند و هم می‌ توانند به تفریحات و خواسته‌ های خود برسند.

به‌ دلیل نبود فرزندان دیگر و کاهش تعارضات و ناسازگاری‌ های موجود بین فرزندان و والدین، آرامش بیشتری در خانواده‌ های کم‌ جمعیت دیده می‌ شود.

در ضمن هزینه‌ های مادی و معنوی کمتر و کنترل راحت‌ تر هم مزید بر علت است.

 

تک فرزند

 

هرچند مقالات دیگری هم نشان داده والدین تک‌ فرزند گاهی حتی بیشتر از خانواده‌ های چند فرزند به‌ دلیل حساسیت روی تک‌ کودک خود، انرژی و وقت می‌ گذارند و این کودکان نگرانی‌ های زیادی برای والدین از جهت تربیتی و رشدی ایجاد می‌ کنند.

به‌ دلیل تمرکز همه‌ جانبه والدین بر آنها، هم والدین و هم کودک زیر استرس این نوع روش و انتظار نا متعارف از والد خوب بودن و کودک خوب بودن، شادی و آرامش واقعی نخواهند داشت.

برچسب ها

Please Login to comment