از شکست خوردن نترس

از شکست خوردن نترس
سال نو مبارک

از شکست خوردن نترس

Don’t be afraid to fail
Be afraid not to try

فال روزانه

ترجمه :

از شکست خوردن نترس.
از تلاش نکردن بترس

از شکست خوردن نترس

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)
etemadlaw