. از شکست خوردن نترس - پورتال رنگی

از شکست خوردن نترس

از شکست خوردن نترس

از شکست خوردن نترس

Don’t be afraid to fail
Be afraid not to try

ترجمه :

از شکست خوردن نترس.
از تلاش نکردن بترس

از شکست خوردن نترس

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)