از شکست خوردن نترس

عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی ۲۹ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

از شکست خوردن نترس

Don’t be afraid to fail
Be afraid not to try

ترجمه :

از شکست خوردن نترس.
از تلاش نکردن بترس

از شکست خوردن نترس

loading...