امیدت را از دست نده

عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی ۱۱ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

امیدت را از دست نده

Don’t lose hope.
Everything happens for a reason.
You never know what tomorrow may bring.

ترجمه:

امیدت را از دست نده، هر رخدادی بر اساس یک حکمت است و نمی دانی که فردا چه چیزهایی را با خود خواهد داشت.

امیدت را از دست نده

loading...