. امیدت را از دست نده - پورتال رنگی

امیدت را از دست نده

امیدت را از دست نده

امیدت را از دست نده

Don’t lose hope.
Everything happens for a reason.
You never know what tomorrow may bring.

ترجمه:

امیدت را از دست نده، هر رخدادی بر اساس یک حکمت است و نمی دانی که فردا چه چیزهایی را با خود خواهد داشت.

امیدت را از دست نده

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)