انگلیش ریزالت جلسه دوم

گرامر زبان انگلیسی ۰۷ خرداد ۱۳۹۵ یک دیدگاه

how to say phone number & email addresses

انگلیش ریزالت how to say phone numbers & email addresses

راهنمای جلسه دوم

سلام. من فقط شماره هایی رو که به نظر نیاز به توضیح دارن براتون مختصری شرح دادم. بقیه شماره ها مشخص هستن.
۱۴ خوب به قسمت مهم جلسه دوم خوش اومدین. این بخش که گرامر جلسه دوم هم محسوب میشه در واقع بحث صفات ملکیه. توجه داشته باشین که صفات ملکی همیشه قبل از اسم میاد (به همین دلیل صفت ملکی نامیده میشوند.)
.مثلا میگیم :
• This is my book. (این کتاب من است.)
• This is her purse. (این کیف اوست.)
تو مثال اول صفت ملکی my قبل از book که یه اسمه آورده شده

حالا سعی کنید که تمرین پایین رو حل کنید
۱۶ تو این قسمت نیاز به یه همراه دارین تا بتونین باهاش این تمرین رو انجام بدین .شما دانش آموز A و دوستتون دانش آموز .B حالا دانش آموز A با استفاده از درس امروز که صفات ملکی بود سوالاتی در مورد شماره ۲-۳-۵ از دانش آموز B بپرسه ولی سوالا در مورد نام -تلفن و ایمیل باشه .همین کارو دانش آموز B انجام بده ولی در مورد شماره های ۱-۴-۶

موفق باشید
محمدمهدی پروین

A Vocabulary letters and number

۱٫ Work with a partner. Count in English.
Example One,three …

۲٫ match the words with the numbers.

انگلیش ریزالت how to say phone numbers & email addresses2

۳٫ Listen and repeat the numbers.

Audio script:

۱,۲,۳    ۴,۵,۶    ۷,۸,۹    ۱,۴,۷    ۲,۵,۸    ۳,۶,۹

۴٫ Look at the mobile phone opposite.Listen and repeat.

Audio script:

@ a,b,c    d,e,f    g,h,i    j,k,l    m,n,o    p,q,r,s    t,u,v    w,x,y,z    dot    oh    slash

۵٫ Listen and say the next letter.
example audio A,B … You C!

Audio script:

a,b    d,e    g,h    j,k    m,n    p,q    t,u    w,x

۶٫ Test a partner.
Example A M,N…B O!

۷٫ Look at Numbers 1_20 opposite.Listen and repeattje nimbers from 10 to 20.

Audio script:

۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰

۸٫ Continue the lists.Say the next three numbers.

 • ۱ two, four, six, eight,…
 • ۲ three, six, nine,…
 • ۳ foue, eight,…
 • ۴ twenty, nineteen, eighteen,…
 • ۵ eighteen, sixteen, fourteen,..

B peonunciation letters and numbers

۹٫ Look at the table below.listen and say dot,slash,or at.
Example Audio H … You Slash!

انگلیش ریزالت how to say phone numbers & email addresses4

Audio script:

H, J, N, X, A, V, D, R, two

۱۰٫ Test a partner.
Example A M … B dot

C Listen for phone numbers and email addresses

۱۱٫ Listen.Correct the information on the screen of the mobile phone opposite.

Audio script:

 • A: What’s your phone number,Jacky?
 • B: My home phone number’s o82 925 8o49…and my mobile number is 6o7 483 double-7 52.
 • A: What’s your email adress?
 • B: My email adress is smit-j_that’s S-M-I-T-J_at coolmail.com.
 • A: What’s your website address?
 • B: It’s www dot jaysmith dot uk. Let me spell that for you.It’s J-A-Y-S-M-I-T-H.
 • Thank you.

۱۲٫ Read the audio script and check your answers.

۱۳٫ Listen and say phone nimber,email,or website.
Example Audio minerva@teleten.com
You Email!

Audio script:

 • minerva@teleten.com
 • www.compulite.au
 • ۸۳۷ ۶۶۳ ۳۶۷
 • ۹۸۱ ۶۸۲۶
 • www.finbar.lit
 • walsh@sylvan.ac.uk
 • bennj,that’s B-E-double N-J@ 17265.com
 • ۱۳۴ ۲۷۶ ۳۷۶

D Grammar possessives my, your, his, her

۱۴٫ Write these words in the conversations.
her his my your
۱ A What’s your name?
B … name’sJacky.
۲ A What’s Jacky’s phone number?
B … phone number is 925 8049.
۳ A What’s Jim’s email address?
B … email address is jim@teleline. uk
۴ A What’s… phone number?
B My phone number is 914562110.

۱۵٫ Ask your partner’s phone number and email address.

انگلیش ریزالت how to say phone numbers & email addresses3

۱۶٫ Work with a partner.
Student A Look at Names and numbers on » p. 128.
Student B Look at Names and numbers on » p. 132.
Ask questions and complete the information. Check the spelling!
Example

 • A Number 2. What’s his name?
 • B Craig.
 • A How do you spell it?
 • B C-R-A-I-G.

Student A

انگلیش ریزالت how to say phone numbers & email addresses6

Student B

انگلیش ریزالت how to say phone numbers & email addresses5

ABCD Put it all together

۱۷٫ Make a phone book. Ask five other students in the class for their names, phone numbers, and email addresses.
Example

 • A What’s your name?
 • B Pablo.
 • A What’s your phone number?

۱۸٫ Ask your partner about people in your class.
Example

 • A What’s his name?
 • B Pablo.
 • A What’s his …?
loading...

1 نظر روشن "انگلیش ریزالت جلسه دوم"

واقعا عالیه و امیدوارم ادانه بدید