با فرو رفتن اجسام نوک‌ تیز مانند میخ داخل بدن یا چشم، باید سریع به بیمارستان مراجعه کرد؟

سال نو مبارک

اگر اجسام نوک‌ نیز با ماهیت فلزی وارد چشم شود، حتما باید به بیمارستان مراجعه کرد اما در مورد اجسام نوک‌ تیز با ماهیت ارگانیک مثل تیغ گل و خار های گیاهی همیشه لازم نیست.

ورود اجسام نوک تیز فلزی مثل سوزن داخل بدن نوعی آمبولی تلقی می‌ شود. این اجسام اگر به صورت عمقی وارد بدن شده باشند، ممکن است بر اساس اندازه‌ شان به جریان خون راه پیدا کنند و از مویرگ به ورید و از ورید به شریان منتقل شوند و در مسیر انتقال خود آمبولی یا انسداد ایجاد کنند.

فال روزانه

با فرو رفتن اجسام نوک‌ تیز مانند میخ داخل بدن یا چشم، باید سریع به بیمارستان مراجعه کرد؟

در این صورت به عروق آسیب جدی رسانده و حتی ممکن است به قلب راه یابند، بنابر این اگر جسم نوک‌ تیز قابلیت بیرون آوردن دارد، باید در حد توان و با راه‌ های موجود آن را بیرون آورد و بعد به مرکز درمانی مراجعه کرد،

اما اگر فرد ابزار مناسب و علم کافی برای بیرون آوردن جسم خارجی را نداشته باشد باید از این کار خود داری کند و خیلی سریع به مرکز درمانی برود.

بیرون آوردن این اجسام، حساسیت خاصی دارد. متاسفانه خیلی اوقات دستکاری‌ های بیهوده باعث عفونت و عوارض بیشتر برای فرد می‌ شود.

با فرو رفتن اجسام نوک‌ تیز مانند میخ داخل بدن یا چشم، باید سریع به بیمارستان مراجعه کرد؟

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)
etemadlaw

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.