با کک و مک چه کنیم؟

پوست و مو ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

با کک و مک چه کنیم؟

کک و مک یک شکایت بسیار شایع در پوست‌ های روشن است. درصد قابل‌‌ توجهی از کک و مک‌ ها در زمستان‌ ها محو می‌ شوند و تابستان‌ ها برمی‌ گردند.
لیزر به درمان کک و مک پاسخ بهتری می‌ دهد و اگر فرد خیلی خوب از پوستش در مقابل آفتاب مراقبت کند، احتمال بازگشت کک و مک‌ ها را کاهش خواهد داد.

اما اگر قرار است فردی بعد از درمان با لیزر یا سایر روش‌ ها از پوستش مراقبت نکند و ضد آفتاب نزند، بهتر است از همان ابتدا دنبال درمان کک و مک‌ هایش نباشد زیرا بعد از صرف هزینه فراوان درمان به دلیل مراقبت نکردن از پوست کک و مک‌ ها دوباره برخواهند گشت.

 

کک و مک

Please Login to comment