بخشندگی ثروت نمی خواهد یک دل بزرگ میخواهد

سرگرمی ۲۷ آبان ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

بخشندگی ثروت نمی خواهد یک دل بزرگ میخواهد !
این جمله ای حرف خیلی بزرگیه، ایکاش که ما یک روز به این مفهوم برسیم.

Please Login to comment