بیماری های خود ایمنی و تاثیر جیوه موجود در برخی غذاهای دریایی

بیماری های خود ایمنی

یک مطالعه جدید نشان داده است که جیوه ای که در بعضی غذاهای دریایی مانند بعضی ماهی ها وجود دارد میتواند با وجود بعضی بیماری های سیستم ایمنی در زنان ارتباط داشته باشد.

بیماری های خود ایمنی به دسته ای از بیماری ها گفته میشود که براثر اختلال در سیتم دفاع ایمنی بدن ایجاد میشود. در این بیماری ها بدن انسان به اشتباه برعلیه سلول های خودش وارد جنگ شده و علیه آنها واکنش خصمانه نشان میدهد. بیماری هایی مانند لوپوس، روماتیسم مفصلی، ام اس، بیماری های التهابی روده از این دسته هستند.

این بیماری ها که بیشتر زنان را مبتلا میکنند شیوع زیادی دارند بطوریکه تنها 50 میلیون نفر در ایالات متحده به بیماری های خود ایمنی مبتلا هستند. علت این بیماری ها به درستی شناخت شده نیستند. گرچه عوامل ژنتیکی میتوانند در بروز بسیاری از آنها موثر باشند ولی وقوع همه آنها را نمیتوان با عامل ژنتیک توجیه کرد. پس محققان عقیده دارند عوامل محیطی هم در بروز این بیماری ها موثرند.

مطالعه مذکور بر روی تعدادی از زنان با سن 49-16 سال و در سال های 2004-1999 صورت گرفته و نشان داده است که هرچه میزان ورود جیوه به بدن این زنان بیشتر بوده است تولید پروتئین هایی به نام اتوآنتی بادی که علت عمده بیماری های خود ایمنی هستند هم افزایش یافته است. مهمترین راه ورود جیوه به بدن انسان از راه مصرف بعضی غذاهای دریایی است.

بیماری های خود ایمنی و تاثیر جیوه موجود در برخی غذاهای دریایی

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of