تاثیر خنده واقعی با خنده‌ ای که ساختگی باشد، یکی است؟

روانشناسی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

تاثیر خنده واقعی با خنده‌ ای که ساختگی باشد، یکی است؟

شما چه طبیعی بخندید، چه مصنوعی، هورمون‌ های مشابهی ترشح می‌ شود !
مغز ما این موضوع را تشخیص نمی‌ دهد. مغز هر چه را که ببیند، پردازش می‌ کند. پژوهشگران آزمایشی روی دوچرخه‌ سوار‌ها انجام دادند و با عینک سه‌ بعدی عمل دوچرخه‌ سواری را مشاهده کردند و متوجه شوند در بدن آنها همان اندازه کالری، هورمون و هیجان و انرژی تولید شد که هنگام رکاب زدن واقعی می‌ شد.
خندیدن

بعد از مدتی همان خنده مصنوعی، به خنده طبیعی تبدیل می‌شود.

Please Login to comment