تزئین آبنبات با گل های کاغذکشی

هنری ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

لوازم مورد نیاز برای تزئین آبنبات با گل های کاغذکشی

کاغذکشی در رنگ های دلخواه
• گاترین سبز
• چسب نواری
• چوب های بلند جهت ساقه گلها
• نخ کوک
• آبنبات

برای تزئین آبنبات با گل های ساخته شده از کاغذ کشی کاغذکشی را چند تای متوالی زده و آنرا با قیچی به شکل گلبرگ در می آوریم. با میله ای باریک سر گلبرگ ها را حالت میدهیم. آبنبات ها را با نخ کوک به سر چوب ها بسته و با چسب نواری آنها را محکم می کنیم.

گلبرگ ها را یکی یکی با نخ کوک به دور آبنبات ها پیچیده و آن را به شکل یک گل زیبا در می آوریم. ساقه گلها را با گاترین سبز ساقه پیچی کرده و آنها را در سبد یا به شکل یک دسته گل زیبا در می آوریم.

تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی
تزیین آبنبات با گل های کاغذکشی

پورتال رنگی – تزئین آبنبات با گل های کاغذکشی

loading...

اولین نفری باشید که در این بحث شرکت می کنید !