تمرین ده هدف برای موفقیت

موفقیت ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ یک دیدگاه

تمرین ده هدف برای موفقیت

در اینجا به تمرین مورد علاقه من در برنامه ریزی استراتژیک شخصی می رسیم. این دربرگیرنده همه فرایند هدف گذاری است که به نتایج شگفت انگیزی منجر می گردد. به هر نقطه ای از جهان که می روم این تمرین را به شرکت کنندگان در همایش می دهم:

« یک برگه کاغذ بردارید. برای سال آینده ده هدف خود را روی آن بنویسید. جملات باید به زمان حال ساده باشند، پس از آن برگه را به کناری بگذارید. »

نوشتن اهداف

وقتی به آن شهرها و کشورها برمی گردم، با کسانی که به توصیه من عمل کرده اند ملاقات می کنم. آنها می گویند تمرین ساده نگارش ده هدف، زندگی آنها را دگرگون ساخته است.
نوشتن حتی یک بار هدفهای خود آنها را در ذهن نیمه هشیار شما جای می دهد و بعد ذهن فراهشیار شما را فعال می سازد. نوشتن هدفها به طور روزانه و بازنویسی روزانه آنها از این هم قدرتمندتر است.
وقتی هدفهایتان را همه روزه می نویسید، با اثربخشی ۱۰، ۲۰، ۵۰، و حتی ۱۰۰ برابر بیشتر روبه رو می شوید. ذهن شما شرایطی فراهم می سازد تا به این هدفهای خود دست پیدا کنید.

تمرین ده هدف برای موفقیت

اینگونه شما قانون جذابیت را در خود فعال می کنید و اشخاص، شرایط، نقطه نظرها و منابعی را به خود جلب می کنید که به عالی ترین شکل ممکن به شما کمک می کنند.
تحت تاثیر قانون ارتباط، دنیای بیرون شما بازتابی از دنیای درون شما می شود. شما حتی بدون اینکه سعی کنید در اغلب مواقع به هدفهای خود می اندیشید.
تنها ۳ درصد بالغها، هدفها و برنامه های نوشته شده دارند و ۳ درصد مردم بیش از همه سایرین به موفقیت می رسند

پورتال رنگی _ تمرین ده هدف برای موفقیت
منبع: عادتهای میلیون دلاری (نشر آسیم)

تمرین ده هدف برای موفقیت, نوشتن اهداف, نوشتن هدف, نوشتن اهداف روی کاغذ, اهمیت نوشتن اهداف

loading...

1 نظر روشن "تمرین ده هدف برای موفقیت"

هوای پاکیزه‌ام آرزوست: پالایش درونی برای رفع آلودگی برونی*