توصیه هایی برای تنظیم اهداف

مهارت های زندگی 25 دی 1396 بدون دیدگاه

رهنمودهای زیر به شما کمک می کند تا هدف های قابل دسترس تر و موثرتری برای خود درنظر بگیرید:

 • هرهدف را بصورت یک جمله مثبت بیان کنید- هدف های خود را به حالت مثبت بیان کنید. جمله «این راهکار را باید بهتر اجرا کنم» خیلی بهتر از این هدف است که «این اشتباه احمقانه را نباید دیگر تکرار کنم»
 • دقیق باشید- اهداف خود را به صورت دقیق بیان کنید. زمان آنها را مشخص کنید، تا از این طریق بتوانید میزان پیشروی به سوی آن ها را اندازه گیری نمایید. اگر چنین کنید، دقیقا می فهمید که چه موقع به هدف خود می رسید و از دستیابی به آن احساس رضایت خاطر خواهید کرد.
 • اولویت بندی کنید- وقتی چند هدف دارید، بهتر است آن ها را اولویت بندی کنید. این کار به شما کمک می کند تا از داشتن اهداف زیاد دچار خستگی و پریشانی نشوید و همچنین به شما یاری می رساند تا به مهمترین آن ها تمرکز کنید.
 • اهداف خود را بنویسید- این کار آن ها را برجسته تر میسازد و نیروی بیشتری به آن ها می دهد.
 • اهداف عملیاتی را خرد و کوچک کنید- وقتی که یک هدف بزرگ را به اجزای کوچکتری تجزیه می کنید آن گاه آن ها قابل دسترس تر می شوند و وقتی که هر قسمت را به پایان می رسای=نید امید تازه ای می گیرید تا به سوی قسمت بعدی گام بردارید. اما اگر هدف خیلی بزرگ باشد، آن گاه این گام هایی که به سوی او برمی دارید دیده نمی شود و به نظرتان می رسد که هیچ پیشرفتی نکرده اید.
 • اهداف عملی و قابل دستیابی انتخاب کنید، نه دور از دسترس- باید اهدافی ار برای خود انتخاب کنید که باتوجه به توانایی هایتان قابل دسترس باشند و تاحد ممکن تحت کنترل شما باشند. اگر هدفی را برگزینید که باتوجه به امکانات و توانایی هایتان غیرقابل دسترس باشد آن گاه وقتی که در رسیدن به آن شکست بخورید نومید نمیشوید.
 • در کار و کسب، دلایل شکست می تواند بازار بد بوده و در ورزش، عواملی مثل داوری ضعیف، هوای بد، صدمه دیدن بازیکنان، یا بدشانسی می تواند باعث شکست ما شود. بنابراین، سعی کنید اهدافی را انتخاب کنید که بر شرایط محیط آن کنترل داشته باشید.
 • اهداف واقع گرایانه انتخاب کنید- این مهم است که اهدافی انتخاب کنید که بتوانید به آن ها برسید. همه آدم های دیگر(از جمله صاحبان شرکت، والدین، رسانه ها، یا جامعه) می توانند اهداف غیرواقع گرایانه برای شما ترتیب دهند. آن ها اغلب به علت نادیده گرفتن تمایلات و جاه طلبی های شما برایتان اهدافی را درنظر می گیرند.

همچنین این اماکن وجود دارد که اهدافی را برای خود انتخاب کرده باشید که دستیابی به آنها خیلی سخت باشد، به این دلیل که شما احتمالا موانع موجود بر سر راه آن ها را دست کم گرفته باشید یا مهارت هایی را که برای دستیابی به آن اهداف لازم است کسب نکرده باشید.

دستیابی به اهداف:

وقتی که به یک هدف دست یافتید، زمان بگذارید و از موفقیت خود لذت ببرید. از تاثیرهای خوشایند این پیروزی بهره بگیرید و به سوی اهداف  بعدی گام بردارید.

 • اگر این هدف، مهم و اساسی بود، پاداش خوب یبه خود بدهید. این کار به شما کمک می کند تا اعتماد به نفسی را که لایق آن هستید به دست آورید. با تجربه ای که از این هدف به دست آورده اید، بقیه اهداف خود را مجددا بررسی کنید:
 • اگر این هدف را خیلی راحت و آسان به دست آورده اید، هدف بعدی را سخت تر از این هدف انتخاب کنید.
 • اگر برای دستیابی به این هدف زمان زیادی صرف کرده اید، هدف بعدی خود را کمی ساده تر انتخاب کنید.
 • اگر از این هدف چیزی یاد گرفته اید که به شما هشدار می دهد اهداف دیگر خود را تغییر دهید، این کار را بکنید.
 • اگر علیرغم دستیابی به این هدف، کسری و کمبودی در مهارت های خود حس می ککنید، اهداف بعدی خود را طوری تنظیم کنید که کمبود این مهارت ها مانع دستیابی به آن ها نشوند.

توصیه: مهم است که به خاطر داشته باشید شکست در دستیابی به یک هدف چندان هم مهم نیست، زیرا شما درس های زیادی از این تجربه کسب کرده اید.

درس هایی را که از موفقیت در یک هدف کسب می کنید در تنظیم و گزینش اهداف بعدی به کار ببیرید. همچنین به خاطر بسپارید که اهداف شما ممکن است همراه با گذر زمان تعییر کنند. همپای تجارب و دانشی که کسب می کنید به طور منظم اهداف خود را اصلاح می کنید. اگر اهدافتان دیگر برایتان جذابیتی ندارند، آن ها را رها کنید.

نکات کلیدی:

تنظیم اهداف، روش مهمی است برای این که:

*مشخص کنید در زندگی خود می خواهید به چه چیزهایی دست پیدا کنید.

* تفکیک کردن چیزهای مهم از چیزهایی که مهم نیستند و انحراف از اهداف محسوب می شوند.

* به خودتان انگیزه بدهید.

* تقویت اعتماد به نفس خود، براساس دستیابی موفقیت آمیز بر اهداف.

ابتدا اهداف کلی زندگی زندگی تان را مشخص کنید. سپس برنامه ای پنج ساله برای اهداف کوچکتر خود تنظیم کنید که نیمه ی راه اهداف بزرگتر محسوب می شوند. به همین ترتیب، اهداف پنج ساله را نیز به اهداف کوچکتر تجزیه کرده تا به دستورالعمل های روزانه برسید. اگر این روال را حفظ کنید و منظم به مرور اهداف ریز و درشت بپردازید وقتی به هدفی دست می یابید جشن بگیرید و خود را تشویق کنید، آن گاه اعتماد به نفستان افزایش یافته و به فرد موفقی تبدیل خواهید شد که بی شک به اهداف بزرگتان دست خواهید یافت.

 

منبع: تقویت هشیاری عاطفی در محیط کار، دکتر جوآن برایتر، ترجمه حمیدرضا بلوچنشر آینده درخشان،1395،تهران.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of