تیپ شخصیتی من کدام است؟ (قسمت پنجم) - پورتال رنگی

شخصیت شناسی 04 فروردین 1397 بدون دیدگاه

در مقالات قبلی، مطالبی در مورد تیپ شخصیتی من کدام است- بخش اول، تیپ شخصیتی من کدام است-بخش دوم، تیپ شخصیتی من کدام است-بخش سوم و تیپ شخصیتی من کدام است-بخش چهارم منتشر کردیم. حال شمارو به مطالعه بخش پنجم این مقاله دعوت می کنیم.

ترجیحات درباره تصمیم گرفتن: چگونه اطلاعات را ارزیابی می کنیم و تصمیم می گیریم

فکری(T) احساس(F)

پرسشنامه
هریک از عبارات زیر را بخوانید و با توجه به معیار زیر به آنها امتیاز بدهید.
0- ابدا اینطور نیستم
1- تا اندازه ای اینطور هستم
2- کاملا اینطور هستم

فکری(T)
—-1- می توانم به خوبی فکر کنم و تصمیم بگیرم.
—-2- دوست دارم درباره نقطه نظرم بحث کنم. گاهی فقط برای رقابت ذهنی، درباره هردو جنبه یک مسئله بحث می کنم.
—-3- من متهم شده ام که به نیازها و احساسات دیگران بها نمی دهم.
—-4- اشخاص گاهی مرا تحلیل گر می پندارند.
—-5- می توانم رک و بی پرده باشم.
—-6- من به اندیشه دیگران بیش از احساس آنها بها می دهم.
—-7- دوست ندارم احساساتم را به نمایش بگذارم.
—-8- من اغلب براساس عدالت و منطق تصمیم می گیرم، نه براساس موضوعات شخصی.
—-9- به نظر من صادق بودن بهتر از رعایت جنبه های ادب است.
—-10-من از اصلاح کردن و انتقاد نمودن از دیگران خجالت نمی کشم.
——-جمع امتیازات
احساس(F)
—-1- من همدل و مهربان هستم.
—-2- دوست دارم درباره روابط میان فردی و احساساتم صحبت کنم.
—-3- در فرایند تصمیم گیری، برایم بسیار مهم است که تصمیم من روی دیگران چه تاثیری دارد.
—-4- رعایت ادب به اندازه صداقت اهمیت دارد.
—-5- مورد تعریف و قدرشناسی واقع شدن برای من بسیار مهم است.
—-6- بدنبال پیدا کردن چیزهای خوب در افراد و چیزها هستم.
—-7- مردم مرا به خاطر گرما و صمیمیتم می خواهند.
—-8- صحبت کردن درباره خواسته هایم برای من دشوار است.
—-9- وقتی با اشخاص مخالفت می کنم، برای من دشوار است موضوع را با آنها درمیان بگذارم.
—-10- من انتقاد شخص را به دل می گیرم. می گویند که من بیش از اندازه حساس هستم.
——-جمع امتیازات

فهرست کلمات یا عبارات جفتی زیر و ویژگی های ترجیحات فکری و احساسی بودن را نشان می دهد. کدام یک از این موارد شما را بهتر توصیف می کنند؟

 

فکری احساسی
ذهن محکم دارند دل ملایمی دارند، مهربان اند
مسئله را تحلیل می کنند با مسئله همدردی می کنند
ذهنی هستند، با منطبق مجاب می شوند عینی هستند
رک و صریح هستند مودب هستند
برای صلاحیت و شایستگی ارزش قایل اند به روابط بها می دهند
با مغز خود تصمیم می گیرند با دل خود تصمیم می گیرند
در استناد کردن مهارت دارند به هماهنگی بها می دهند
به عدالت بها می دهند در قدردانی کردن مهارت دارند
ممکن است بی احساس ارزیابی شوند ممکن است بیش از اندازه احساسی ارزیابی شوند
معمولا موضوعات را شخصی نمی کنند معمولا موضوعات را شخصی می کنند

 

 

آنهایی که ترجیحشان فکر کردن است تصمیمات خود را براساس فرایندی تحلیلی و منطقی می گیرند و دنبال معیارهای عینی می گردند. به هنگام تصمیم گیری آنها به سازگاری و انصاف بیش از اینکه چه تاثیری بر دیگران می گذارد بها می دهند. آنها نتایج منطقی انتخاب ها و گزینه های خود را سبک سنگین می کنند.
احساسی ها به مسائل احساسی و عاطفی نظر دارند. این بدان معنانیست آنهایی که ترجیح احساسی دارند عاطفی تر هستند. بلکه بدین معناست که تصمیمات خود را ذهنی تر می گیرند. در ضمن آنها به اینکه تصمیمشان روی دیگران چه تاثیری می گذارد بهای فراوان قایل هستند. احساسی ها به روابطی که با دیگران هستند بها می دهند زیرا در فهرست ارزشهای آنها رابطه با دیگران از اهمیت فراوان برخوردار است. حقیقت آنها مبتنی بر ارزشهای اجتماعی و شخصی است این اشخاص می توانند بدون توجه به اینکه مورد عینی و منطقی است درباره آن تصمیم بگیرند.
به خاطر داشته باشید گرچه احساسات فکری ها معمولا به چشم نمی آید، فکری ها هم دارای احساسات هستند. از سوی دیگر در حالیکه احساسی ها همیشه براساس منطق تصمیم نمی گیرند، آنها هم از فکر و منطق برخوردارند. تنها تفاوت در این است که آنها معیارهای متفاوتی برای تصمیم گیری دارند و وقتی که این دو راه متفاوت تصمیم گیری درک شوند می توانند در یک رابطه به جای ایجاد مشکل، همدیگر را تکمیل کنند.
برای بعضی ها تصمیم گیری در این زمینه که آیا احساسی یا فکری هستند دشوار است. جنسیت هم در این زمینه نقش بازی می کند. زنها به گونه ای تربیت می شوند که نشان می دهند احساسی هستند و مردها هم طوری تربیت می شوند که فکری بودن را به نمایش بگذارند. بنابراین زنان فکری و مردان احساسی در اقلیت به سر می برند.

چگونه با فکری ها کنار بیاییم

• از رفتارهای تحلیل گراانه آنها و از اینکه می توانند آرام بمانند تعریف کنید.
• درباره مطلبی که از آن اطلاع فراوان دارند، از آنها سوال و نظرخواهی بکنید.
• آنها را مجبور نکنید که احساسات خود را به نمایش بگذارند.
• به جای اینکه بپرسید چه احساسی دارند، بپرسید چه فکری می کنند.
• به آنها امکان بدهید که از شرایط انتقاد کنند. دربرابر نظر آنها حالت تدافعی نگیرید. به جنبه هایی از حرفهای آنها که نظر موافق دارید گوش کنید و بگویید «البته».
• شما حق دارید نظرتان را بگویید. فکری ها از اینکه می بینند کسی نظر خودش را با آنها درمیان می گذارد خوشحال می شوند.

چگونه با احساسی ها کنار بیاییم

• بگذارید بدانند که شما از گرمی و صحبت آنها و از درک و مهربانی شان خوشحال هستید.
• از توانایی آنها برای ابراز احساساتشان تعریف کنید.
• با زخم زبان و طعنه به آنها نگویید که منطقی نیستند.
• با آنها صحبت شخصی بکنید و به آنچه درباره ش به توافق می رسید تاکید کنید.
• به آنها نگویید که بیش از اندازه حساس و عاطفی هستند.
• بدون اینکه سعی کنید مسئله ای را حل کنید به نگرانی هایشان گوش بدهید. آنها معمولا مسئله را از آن جهت مطرح می کنند که می خواهند درباره ش حرف بزنند.

چند توصیه به فکری ها

• به این توجه کنید که بازخورد شما روی دیگران چه تاثیری برجای می گذارد. با جنبه های مثبت شروع کنید و بعد مطالب خود را به شکلی بگویید که شنیدش راحت باشد. مثلا به جای اینکه بگویید این پیراهن به تنت زار می زند، بگویید رنگ قشنگی دارد اما شانه هایش برای تو بزرگ است.
• بیش از اندازه انتقاد«سازنده» نکنید. ممکن است فکر کنید دارید به او کمک می کنید؛ اما دیگران ممکن است احساس کنند که پیوسته اصلاح می شوند.
• در برخورد با تیپ های احساسی صرفا به این دلیل که می خواهید درستی نظرشان را ثابت کنید بحث نکنید. این کار فقط باعث می شود که از شما دوری کنند.
• بیاموزید که تعریف و تحسین بیشتری بکنید. تشویق و قدردانی را فراموش نکنید.
• گهگاهی عذرخواهی کنید. اشکالی ندارد که در بحثی بازنده شوید.
• برای تقویت ترجیح احساس خود به کلاسهای روانشناسی بروید و در جلسات گروه درمانی شرکت کنید.
• بیاموزید که در صورت لزوم آسیب پذیری بیشتری داشته باشید.
• برای اینکه احساسات خود و دیگران را ارزیابی کنید به زبان تن آنها بها بدهید.
• قبل از اینکه تصمیم نهایی خود را بگیرید به این فکر کنید که دیگران درباره شما و برنامه هایتان چه احساسی دارند.

چند توصیه برای احساسی ها

• بیاموزید که آنچه را می خواهید درخواست کنید. نگویید «مهم نیست» یا «هرچه تو بخواهی برای من خوب است.»
• اگر احساس می کنید با شما بدرفتاری شده است از خودتان دفاع کنید. اجازه ندهید از شما بهره برداری ناصواب بکنند.
• وقتی که با فکری ها هستید، زیاد درباره احساسات خود حرف نزنید.
• سعی کنید انتخابهایشان را عینی ارزیابی کنید. قبل از اینکه تصمیم بگیرید خوب فکر کنید.
• درجایی کار پیدا کنید که حمایتگر باشند و با شما رفتاری دوستانه داشته باشند.
• بیاموزید که انتقادات را شخصی ارزیابی نکنید.
• در کلاسهای آمار، علوم، اقتصاد و یا منطق ثبتنام کنید تا ترجیح فکری شما تقویت شود.

اکنون که درباره فکری و احساسی بودن به اندازه کافی مطالعه کرده اید، به احتمال زیاد می توانید فکری بودن و یا احساسی بودن خود را مشخص سازید.
فکر می کنم ترجیح من
——(F) احساسی ——(T) فکری
می باشد.
این سومین حرف تیپ چهارحرفی شماست. اگر امتیازات شما خیلی به هم نزدیک است در این مرحله می توانید هردو حرف را بنویسید. از مداد استفاده کنید تا اگر بعد از مطالعه بیشتر حدس شما درباره تیپتان تغییر کرد، بتوانید آن را تغییر دهید.

در مقاله جلسه بعد؛ راجع به ترجیحات زندگی (: کدام سبک زندگی را ترجیح می دهیم؛ داوری کننده(J) و ادراکی(P))؛ توضیحات بیشتری خواهیم داد.

منبع: تیپ شخصیتی من کدام است؟ (دیگران را بهتر درک کنید و آنها را به شکلی هستند، بپذیرید؟) شناخت شخصیت؛ رنی بارون

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of