سونی لنز تماسی هوشمند را ثبت اختراع کرد که هرچه را می بینید، ثبت می کند.

تکنولوژی , خبری , علمی , موبایل ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ثبت اختراع لنز تماسی هوشمند که توانایی ثبت ویدیو دارد

سایر لنز تماسی هوشمند بر بهبود دید یا فراهم آوردن واقعیت بیشتر (HUD ) تمرکز می کنند، اما سونی تمایل دارد در ظاهر بهتر از اینها باشد. گواهی ثبت اختراعی جدید به این کمپانی در آوریل اعطا شد. لنزهای تماسی که توسط چشمک عمدی کاربر کنترل می شود، کار می کنند و همچنین می تواند ویدیو های درخواستی را ثبت کند.

سنسورهای تعبیه شده در لنز می توانند تفاوت بین چشمک ارادی و غیر ارادی یا در واقع عمدی یا سهوی را شناسایی کنند. تکنولوژی تصویر برداری و ذخیره در لنزهای اطراف عنبیه تعبیه شده است و سنسورهای پیزوالکتریک می توانند حرکات چشم را به انرژی و توان لنز تبدیل کنند.

در واقع این تکنولوژی به اندازه کافی کوچک نمی باشد که به راحتی در لنز تعبیه شده باشد و این تنها تئوری است . اما گوگل به دنبال دوربینی با این لنز می باشد زیرا بطور ویژه ای در مرحله شیشه شکست خورد که برای غولهای تکنولوژی با داشتن اینگونه امکانات عجیب نیست.

Please Login to comment