جدیدترین یافته ها در درمان سرطان کبد

پزشکی و سلامت5 ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جدیدترین یافته ها در درمان سرطان کبد

جدیدترین یافته ها در درمان سرطان کبد

جدیدترین یافته ها در درمان سرطان کبد

جدیدترین یافته ها در درمان سرطان کبد _ نُقل خبر : سرطان کبد به عنوان یکی از شایع ترین سرطان ها در جهان شناخته می شود. سلول های سرطان کبد به «اسید گلوتامیک آمینو» برای تکثیر شدن وابسته می شوند.
از این رو محققین مرکز تحقیقاتی EPFL سوئد پروتئینی را با نام LRH-۱ شناسایی کرده اند که منجر به هضم «اسید گلوتامیک آمینو» در سلول های سرطان کبد می شود تا منجر به تکثیر سلول های سرطانی در بدن شود.
بنابراین با مسدود کردن پروتئین LRH-۱ می توان سلول های سرطانی را گرسنه نگه داشت و تکثیر و رشد آنها را در بدن به شدت کاهش داد و سلول های سالم بدن را محافظت کرد.
با استفاده از این شیوه می توان دارویی را تهیه کرد که به طور کارآمد سرطان کبد را درمان کرد. در واقع پروتئین LRH-۱ در هسته سلول، حالت های مختلف ژن ها را تنظیم می کند.
با بررسی های انجام شده مشخص شد که LRH-۱ چندین ژن کلیدی را که در سوخت و ساز گلوتامیک درگیر می شوند هماهنگ می کند.
محققین سوئدی بر این باور هستند که این تکنیک می تواند بسیار کارآمدتر از شیمی درمانی عمل کند و امید را برای درمان سرطان کبد بیشتر از گذشته زنده می کند.
نتیجه این تحقیق در نشریه Genes and Development منتشر شده است.

نُقل خبر _ جدیدترین یافته ها در درمان سرطان کبد
سرطان کبد

Please Login to comment