جوکستان – ۹۵/۰۵/۲۴

جوک و خنده ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

جوک

خانومه فیش گاز رو برده بانک پرداخت کنه، به یارو پشت باجه میگه:

ببخشید آقا، شما گازم میگیرید؟
.
.
.
.
.
طرف گفته:
نه خانم من فقط جفتک میندازم،

اون یکی همکارم هم گاز میگیره، هم پاچه میگیره. ..
???


ما رو آبدارخونه زدیم ورود افراد متفرقه و پرسنل شرکت ممنوعه

بعد آبدارچی با خودکار زیرش نوشته دوستان به خودتون نگیرید اینجا مثل خونه خودتونه???


ﺯﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺻﺪﺍﻣﯿﮑﻨﻪ …

ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﺪﻭ ﺑﺪﻭ ﻣﻴﺎﺩ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ،ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ
ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ ﺁﺏ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ؟ ﺩﺭ ﻗﻔﻞ ﺷﺪﻩ؟ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪ ﺷﺪﻩ؟

ﺯﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ، ﻣﻮﺩﻡ ﺭﻭ یه باﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ
ﮐﻦ ﺁﻧﺘﻨﻢ ﺭفته…!???


یه بار رفیقم به بهانه مأموریت اومد تهران، رفتیم استادیوم. وسط بازی همکارش زنگ زد گفت کجایی؟

گفت سمینارم.
گفت حرف مفت نزن، من سه ردیف بالا سرتم?


نیسان آبیا حتی اگه دیوارم جلوشون باشه ترمز نمیگیرن.

نوربالا میزنن که دیواره بره کنار
???


شما هم وقتی به کسی میگین
فلان ساعت بیدارم کن وقتی که داره بیدارتون میکنه

از کرده خودتون پشیمون میشین ؟ ؟ ؟??

جوک

بابام رفته واسه اتاق یه لامپ خریده انقدر بزرگ و پرنوره

قراره شبا همینجا بساط کنیم خربزه بفرشیم


ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ?
ﻭﺳﻄﺎﯼ ﺭﺍﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩﻡ ﻭﺍﯾﺴﺎ??
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺯﺩ ﺭﻭﯼ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺻﻨﺪﻟﯽ??

ﺟﻠﻮﯾﯽ راننده گف چی شد?
ﮔﻔﺘﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧِﺘﺶ ﺧﻮﺑﻪ ﯼ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺍیسا☺️☺️
ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﯿﺎﺩﻡ ﻣﯿﺮم?
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﻋﺼﺎب ندارن. ????


ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻝ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﻳﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺯﺩﻥ

ﻣﻴﮕﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﻭﻟﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺩﺭﻣﻮﻥ ﻭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﻭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺶ ﺑﺸﻪ ﺍﻟﻬﯽ ﺧﺮﺝ ﺳﺪﺭ ﻭ ﮐﺎﻓﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﺍﺵ ﺑﺸﻪ ﺍﻟﻬﻲ ﺧﺪﺍ ﺑﺰﻧﺘﺶ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﮔﺮﻡ ﻓﻠﺞ ﺑﺸﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ????


‏من به دنیا که اومدم یه ماهی‌ برام اسم نزاشتن، به مامانم میگم پس چطوری صدام میکردین؟

میگه چرا صدات کنیم، همینطوری افتاده بودی یه گوشه دیگه


مرده زنگ میزنه خونه، میگه عزیزم من بعداز ظهر با دوستم میام خونه… زنش میگه خونه ریختوپاشه

مرده: میدونم
زنه: ظرفا کثیفه
مرده: میدونم
زنه: توى یخچال هم هیچی نداریم …
مرده: میدونم !!!
زنه: تو ک همه رو میدونی پس چرا دعوتش کردی؟

آخه هوس زن گرفتن کرده
گفتم،بیاد وضعیتمو ببینه شاید پشیمون شه ….!???

جوک

 

 

 

 

Please Login to comment