حرف تعریف The در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی ۱۳ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

حرف تعریف The در زبان انگلیسی

حرف تعریف The

حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است.( را,که ,کسره)
حرف تعریف the در انگلیسی گاهی استفاده میشه وگاهی هم نه

 • I eat apple.
 • I eat the apple.
 • I eat the apple which is red.

در جمله اول “من سیب می خورم”، سیب نا مشخص خورده می شود.
در جمله دوم “من سیب را می خورم”، (دارای حرف تعریف The)) سیب مشخص می شود یا به عبارتی تعریف می شود.
در جمله سوم “من سیب قرمز را می خورم یا من سیبی را که قرمز است می خورم”، (دارای حرف تعریف The) سیب مشخص تر می شود یا به عبارتی، دقیقتر تعریف می شود.

برای تکمیل گفته هایم در مورد حرف تعریف the به ادامه مطلب توجه کنید:

“A”، “An”، و “The” کل حروف تعریف هستند.
“A” و “An” دارای معنی یکسانی هستند. هر دوی آنها حروف تعریف نامعین می باشند. تفاوت آنها تنها در این است که چه کلمه یا صدایی بعد از آنها می آید.

A

شما زمانی باید “A” را به کار ببرید که کلمه بعد از آن با یک حرف بی صدا آغاز شده باشد.

 • “A dog…”
 • “A boy…”
 • “A building…”
 • “A hamburger…”

An

شما زمانی باید “An” را به کار ببرید که کلمه بعد از آن با یک حرف صدادار آغاز شده باشد.

 • “An eagle…”
 • “An umbrella…”
 • “An elephant…”
 • “An awesome book…”

The

حرف تعریف the حرف تعریف معین است. تفاوت در این است که آیا اسم یا فاعلی که شما در مورد آن دارید صحبت می کنید معین و مشخص است یا خیر. مثال ها در این زمینه بهترین راه برای درک این تفاوت هستند، پس بیایید نگاهی بیاندازیم.
اگر بگویید، “Iam going to a libray to study”، شخصی که دارید با او صحبت می کنید نمی داند کدام کتابخانه را می گویید. اگر بگویید، “I am going to the library to study”، شخصی که دارید با او صحبت می کنید می داند شما به کدام کتابخانه می خواهید بروید.

 • “I am going to a coffee shop” (کافی شاپ نامعین)
 • “I am going to the coffee shop” (یک کافی شاپ خاص که هم شخص صحبت کننده و هم شنونده آن را می شناسند)

در اینجا یک مثال کمی متفاوت وجود دارد، اما هنوز هم از همان مفهوم معلوم یا نا معلوم استفاده می کند.

 • “I am going to sit in front of one of the computers in the lab”
 • “I am going to buy a computer”

با وجود اینکه این کامپیوتر می تواند یکی از چندین کامپیوتر زیاد موجود در آزمایشگاه باشد، ولی حرف تعریف صحیح “the” می باشد زیرا هنوز هم کامپیوتری است که در آزمایشگاه مشخص و معلوم می باشد. هرچند اگر بگویید که قصد دارید یک کامپیوتر بخرید، نمی توانید حرف تعریف the را استفاده نمایید مگر آنکه قبلا آن کامپیوتر را معین کرده باشید. یک کامپیوتر را می توان از هر برند، نوع و اندازه ای خریداری نمود به همین دلیل می تواند خیلی کلی می باشد. در نتیجه، شما باید “A” را در این نوع جمله به کار ببرید.

در اینجا یک نوع مثال دیگر آورده می شود:

 • “The heat wave is unbearable”
 • “I heard a heat wave is coming”

تفاوت بین این دو جمله این است که “heat wave” در اولین جمله مشخص شده است، و در جمله دوم مشخص نشده است. در جمله اول، heat wave از قبل معرفی شده و هم صحبت کننده و هم شنونده می دانند که آن heat wave که دارند در مورد آن صحبت می کنند همان است که در حال حاضر در حال آزمایش آن می باشند. جمله دوم به یک heat wave در آینده اشاره می کند که مشخص نمی باشد.

چه موقع حرف تعریف the را بکار ببریم وچه موقع نباید

یک قاعده کلی این است که به یاد داشته باشیم هنگام اشاره به یک اسم حرف تعریف the به کار نمی رود.

 • “Turn right at the burger store”
 • “Turn right at McDonalds”
 • “The boy was running very fast”
 • “Mike was running very fast”

مثال دیگری از اینکه چه موقع یک حرف تعریف the را به کار نبریم موقعی است که در صحبت های خود به یک چیز عمومی اشاره می کنیم.

 • “Too much alcohol is bad for you”
 • “Cigarettes can cause lung cancer”

هنگامیکه به ورزش ها اشاره می کنید شما نیازی به حرف تعریف the ندارید.

 • “I love playing badminton”
 • “Football is a dangerous sport”

در بیشتر موارد، وقتیکه شما به یک کشور اشاره می کنید نیازی به یک حرف تعریفthe ندارید مگر هنگامیکه به چند کشور یا منطقه اشاره می نمایید. برای مثال، اگر بگویید “England” یا “Scotland”، نیازی به حرف تعریفthe ندارید، اما اگر به “The United Kingdom” یا “The United States” اشاره می کنید، به حرف تعریف نیاز دارید.

دو مصدر استثنایی:

در انگلیسی دو مصدر داریم که استثنایی هستند یعنی با فاعلهای مختلف به شکلهای گوناگون در می آیند. اگر پس از صرف کردن، در داخل این جملات افعال کمکی به کار ببریم به مادر خود بر می گردند یعنی am-is-are به be برمی گردد.
دومین مصدر to have است که با فاعلهای مختلف در بعضی جاها به شکلهای دیگر در می آید و اگر در آنها افعال کمکی بکار ببریم به شکل مادر خود برمی گردند.

 • I have…… I can have
 • I am……… I must be
 • You have…… you can have
 • you are…….. you can be
 • They have…. they can have
 • he is…….. he must be
 • We have …….we can have
 • She has ……..she can have

تمرین جملات فارسی:

جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

.۱ نمیتوانی به من هر روز اینجا کمک کنی؟
.۲ آیا نباید به ما ساعت ۲ یک روز در میان در اینجا درس بدهی؟
.۳ آیا من بداخلاق نیستم؟
.۴ آیا آنها هر روز اینجا درس نمی خوانند؟
.۵ آیا تو هر روز به معلم گوش نمی دهی؟
.۶ من میتونم مودب باشم توی کلاس؟
.۷ پدرم باید در خانه مهربان باشد.

پاسخ:

۱٫ Can`t you help me here every day
۲٫ Mustn`t you teach us here every other day at 2 o`clock
۳٫ Am I not bad tempered
۴٫ Don`t they study here every day
۵٫ Don`t you listen to the teacher every day
۶٫ Can I be polite in class
۷٫ My father must be kind at home

حرف تعریف The در زبان انگلیسی

loading...