واژگان حقوقی بایگانی - پورتال رنگی

آشنایی با واژگان حقوقی – اجرت المثل زوجه

آشنایی با واژگان حقوقی – اجرت المثل زوجه

ارسال شده در ۲۵ دی ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

اجرت المثل زوجه چیست ؟ مهوش فتحی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی معنای لغوی «اجرت»، دستمزد می باشد و در حقوق نیز همین معنا استفاده شده است. دو نوع اجرت در حقوق داریم؛ «اجرت المسمی» و «اجرت المثل». اجرت ...

آشنایی با واژگان حقوقی، رهن

آشنایی با واژگان حقوقی، رهن

ارسال شده در ۲۵ دی ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

عقد رهن چیست ؟ مهوش فتحی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی شاید بارها شنیده باشید کسی بگوید سند خانه ام را رهن گذاشتم، یا مبلغی پول در رهن گذاشتم و یا خانه ای رهن کردم. همانطور که از ...

آشنایی با واژگان حقوقی؛ ازدواج سفید (کوهبیتیشن)

آشنایی با واژگان حقوقی؛ ازدواج سفید (کوهبیتیشن)

ارسال شده در ۲۰ دی ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

ازدواج سفید (کوهبیتیشن) چیست ؟ مهوش فتحی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی. یکی از نهادهای وارداتی از فرهنگ غرب که متاسفانه در شهرهای بزرگ ایران نیز درحال رواج می باشد، نهاد «کوهبیتیشن» یا «هم بالینی» می باشد که ...

آشنایی با واژگان حقوقی؛ نحله

آشنایی با واژگان حقوقی؛ نحله

ارسال شده در ۲۰ دی ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

نحله در واژگان حقوقی ایران مهوش فتحی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی. درحقوق ایران، طلاق، عمل حقوقی یک طرفه ای است که صرفاً از طرف مرد واقع می شود و البته با استثنائاتی مانند وکالت زوجه در طلاق ...