افراد موفق چه ویژگی هایی دارند؟/ خصوصیات افراد موفق

روانشناسی و موفقیت ۲۱ مهر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

افراد موفق چه ویژگی هایی دارند؟/ خصوصیات افراد موفق

۱- افراد موفق روی احساساتشان کنترل دارند

افراد موفق می توانند احساساتشان را کنترل کنند. آنها وضعیت های مختلف را درک می کنند. در زمان تصمیم گیری منطق را به کار می گیرند. خود را با شرایط پیش آمده وفق می دهند و همیشه آرام و شاد هستند.

۲- همیشه به دنبال جمع آوری اطلاعات هستند

افراد موفق همیشه به دنبال افزایش میزان اطلاعات خود هستند و این کار را نه از روی اجبار بلکه از روی علاقه انجام می دهند. همچنین این افراد همیشه به دنبال راه هایی هستند که باعث پیشرفتشان شود.

۳- در زمان تصمیم گیری بدون عجله تصمیم می گیرند

افراد موفق در زمانی که می خواهند تصمیم گیری کنند، با دقت و با فکر تصمیم مقتضی را می گیرند. همچنین این افراد معتقدند هر چه بیشتر در مورد موضوعی فکر کنند می توانند تصیم بهتری اتخاذ کنند.

۴- افراد موفق بسیار مطمئن صحبت می کنند

افراد موفق همیشه با یقین و اطمینان صحبت می کنند. حتی اگر کار مشکلی پیش رو داشته باشند هم با اطمینان و بدون شک و تردید حرف می زنند.

خصوصیات افراد موفق

خصوصیات افراد موفق

۵- افراد موفق مثبت اندیش هستند

خصوصیات رفتاری این افراد همیشه در همه موقع مثبت است و به طور کلی زبان بدن شان مثبت می باشد. همچنین این افراد می دانند در وضعیت های مختلف چه عکس العملی از خود بروز دهند.

۶- افراد موفق تاثیرگذار هستند

این افراد سعی می کنند که در زمان کمی بر روی طرف مقابلشان اثر بگذارند و در این رفتارشان موفق عمل می کنند. برخورد اول این افراد با طرف مقابل بسار مثبت است و همین رفتار باعث می شود که تاثیرگذار باشند.

۷- افراد موفق به دنبال موفقیت های کوچک هستند

این افراد خود را با چالش ها و وضعیت های گوناگون درگیر می کنند و همه تلاششان را می کنند تا در این راه موفق شوند. کسب موفقت های کوچک و جزیی باعث افزایش اعتماد به نفس این گونه افراد می شود. به همین دلیل افراد موفق همیشه به دنبال فرصت هایی برای کسب موفقیت های کوچک هستند.

۸- افراد موفق هیچ ترسی ندارند

ابن افراد ذاتا نترس هستند و در انجام کارهایشان ترسی به دل راه نمی دهند چرا که معتقدند ترس برابر است با شکست. به همین دلیل همه سعی خود را می کنند که بر ترس خود غلبه کنند و همه فعالیت هایشان حتی پروژه های مشکل را با موفقیت به پایان برسانند.

۹- افراد موفق باشخصیت و سخت کوش هستند

این افراد شخصیت بالایی دارند و در عین حال سخت کوش نیز هستند. همچنین افراد موفق زود عصبانی نمی شوند و برای رسیدن به هدف و کسب موفقیت باعث تحقیر و کوچک شدن دیگران نمی شوند. اگر انتقادی داشته باشند با رفتاری ملایم و آرام بیان می کنند.

۱۰- افراد موفق با صداقت هستند

افراد موفق بسیار قابل اعتماد هستند و به نحوی فعالیت می کنند که امکان همکاری با آن ها در بلند مدت میسر شود. افراد موفق معتقدند که صداقت موجب می شود که بتوانند ارتباطات موفقی با دیگران داشته باشند. این افراد از دروغ گفتن پرهیز می کنند و به هیچ وجه پشت سر دیگران حرفی نمی زنند.

 

پورتال رنگی – خصوصیات افراد موفق

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of