خواب شفاف و دنیاهای موازی - پورتال رنگی

روانشناسی 26 مرداد 1396 بدون دیدگاه

خواب آگاهانه (شفاف) چیست؟

خواب شفاف ترجمه واژه آلمانی klartaum است. که اولین بار بوسیله یکی از اساتید دانشگاه فرانکفورت آلمان برای اشاره به خواب آگاهانه به کار برده شد. در زبان انگلیسی به آن Lucid Dream  و در فارسی خواب آگاهانه ، شفاف، و یا رویای آگاهانه می گویند.

منظور از خواب شفاف خوابی است که بیننده در حین دیدن آن میداند که در حین خواب دیدن است.


بیشتر بخوانید:

3 تکنیک برای دیدن خواب آگاهانه و رویای شفاف


خواب روشن

خواب روشن و شفاف

خواب ناآگاهانه ؟

یکی از ویژگی های خواب دیدن ، ناآگاهی است. یعنی در یک خواب معمولی نمیدانیم که داریم خواب میبینیم. این که هم خواب دید و هم نسبت به آن آگاه بود، پارادوکسی است که در ابتدا غیر ممکن به نظر میرسد. به همین دلیل دانشمدان و محققان تا نیم قرن پیش به این پدیده با شک و تردید نگاه میکردند و آن را توهم میپنداشتند.

امروزه پدیده خواب شفاف و آگاهانه در اصطلاح رویابین، روشن بین یا مسافر رویا نامیده میشود.

جهان موازی (واقعیت دوم)

محتوای خواب آگاهانه واقعی است و به جهانی خارج از جهان مادی اشاره میکند که یکی از جهان های موازی ، دنیای دیگر یا واقعیت دوم میگویند.

 

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of