. خوشحال باش! - پورتال رنگی

خوشحال باش!

خوشحال باش

خوشحال باش

be happy in front of your haters. it kills them

ترجمه :

جلوی کسانی که از تو متنفر هستند خوشحال باش. همین آنها را می کشد!
خوشحال باش

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)