خوشحال باش!

عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

خوشحال باش

be happy in front of your haters. it kills them

ترجمه :

جلوی کسانی که از تو متنفر هستند خوشحال باش. همین آنها را می کشد!
خوشحال باش

برچسب ها