خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو معروف به خیابان سرگیجه

گردشگری و تاریخ تمدن ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ۲ دیدگاه

خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو در راشن هیل بین خیابان هاید و لیونورث قرار دارد.

این خیابان به دلیل دارا بودن هشت پیچ تند عنوان پرپیچ و خم ترین خیابان جهان را به دست آورده است ! این طراحی پرپیچ و خم به دلیل کاهش شیب طبیعی این منطقه که ۲۷% است ایجاد شده تا خودروها راحت تر بتوانند در آن حرکت کنند. این خیابان یک سراشیبی یک طرفه به سمت پایین است. این خیابان ۴۰۰ متر طول دارد و با آجرهای قرمز پوشیده شده است.

عکس خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو معروف به خیابان سرگیجه عکس خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو معروف به خیابان سرگیجه عکس خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو معروف به خیابان سرگیجه عکس خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو معروف به خیابان سرگیجه عکس خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو معروف به خیابان سرگیجه

loading...

2 نظرات روشن "خیابان لومبارد در سانفرانسیسکو معروف به خیابان سرگیجه"

کاش من برم اینجا سرم گیج بره

امیدوارم قسمتت بشه واقعا محشر و لذت بخش