روان‌ شناسی چاقی

چاقی و لاغری , روانشناسی ۲۸ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

مسائل روانی اغلب در بروز چاقی نقش دارند و حتی مسائل روان‌ شناختی در افرادی که به‌ طور خانوادگی و ژنتیک زمینه چاقی دارند باعث تقویت و تشدید چاقی‌ شان می‌ شود.

در خانواده‌ هایی که همه افراد چاق هستند، کسی چاقی را بد نمی‌ داند و انگیزه برای کاهش وزن کمتر است. افراد چاق اعتماد به‌ نفس کمتری دارند و به‌ ویژه اگر فرد دچار چاقی در سن کم شود، خود را با سایر افراد مقایسه می‌ کند و اعتماد به‌ نفسش کم و دچار اضطراب می‌ شود.

در نتیجه جرات‌ مندی و توانایی ابراز وجودش کمتر و دچار حس خود کم‌ بینی و احساس حقارت خواهد‌ شد.

این موضوع به جای افزایش انگیزه باعث کاهش انگیزه، نا امیدی و احساس تسلیم شدن می‌ شود و چرخه معیوبی شکل می‌ گیرد که فرد را به مرور چاق‌ تر می‌ کند.

فرد باید برای لاغری انگیزه درونی داشته باشد و سایر افراد خانواده باید این انگیزه را تقویت کنند.

Be the First to Comment!