روش شنا رفتن استاندارد

ورزش ۰۱ مهر ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

روش شنا رفتن استاندارد

خیلی ها ادعا می کنند می توانند در ظرف یک دقیقه ۵۰ بار شنا بروند ولی او معتقد است اگر شنا را به صورت کامل و دقیق انجام دهند امکانپذیر نخواهد بود. از نظر او در یک شنای کامل، افراد باید بدن شان را با زمین مماس کنند و از همه مهمتر اینکه دست شان را برای یک لحظه از روی زمین بردارند و هیچ حرکتی نکنند. با این کار، در بهترین حالت حدود ۲۰ بار در دقیقه ( push – up) می شود شنا را انجام داد. البته موارد استثنایی هم دیده شده که به ۳۰ بار هم برسد.

۱- دستها باید کشیده و مستقیم باشد و فاصله شان بهتر است کمی بیشتر از عرض شانه ها باشد.

۲- کف دست چسبیده به زمین به تعادل و در نتیجه افزایش قدرت مچ و بازو کمک خواهد کرد.

۳- شکم تان باید شبیه وضعیتی باشد که منتظر دریافت ضربه ایبر روی روی آن هستید. باید کاملا در خود جمع شده باشد.

۴- فشردن عضله شکم و منقبض کردن ماهیچه های باسن و کشیدگی تمامی بدن از سر تا نوک پا، به تعادل، تسلط و در ادامه افزایش قدرت شانه ها، گردن و بازو خواهد انجامید. هر چه اعضای حمایت کننده در حین شنا قوی تر باشند از بار تحمل کمر کاسته خواهد شد.

۵- کنار هم قرار دادن پاها نیز به افزایش تنش ماهیچه های پا و انتقال انرژی ایجاد شده به کل بدن خواهد بود.

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of