زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست

عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی ۱۱ آذر ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست

Life is all about the law of beliefs and capabilities. Always believe that you are capable of the best!

ترجمه :

زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست، همیشه باور داشته باش که لایق بهترین‌هایی.
زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست

loading...