. زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست - پورتال رنگی

زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست

زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست

زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست

Life is all about the law of beliefs and capabilities. Always believe that you are capable of the best!

ترجمه :

زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست، همیشه باور داشته باش که لایق بهترین‌هایی.
زندگی قانون باورها و لیاقت‌هاست

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)