زودیاک چیست ؟ - پورتال رنگی

فال ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

زودیاک:

زودیاک منطقه ای از آسمان است که تقریبا 8 درجه شمال یا جنوب (به اندازه عرض جغرافیایی آسمانی) مسیر آشکار خورشید در طول حوزه آسمانی در طول سال است. مسیرهای ماه و سیارات قابل مشاهده نیز درون کمربند زودیاک قرار دارند.

در طالع بینی غربی و پیش از این نجوم، زودیاک به دوازده نشانه تقسیم شده است که هر کدام 30 درجه طول سیاره ای را اشغال می کنند و تقریبا مربوط به صور فلکی هستند. Aries(برج حمل)، (برج ثور)Taurus، Gemini(برج جوزا)، (برج سرطان)Cancer،
(برج اسد)Leo، (برج سنبله)Virgo،(برج میزان) Libra،(برج عقرب)  Scorpio،(برج قوس)  Sagittarius،(برج جدی) Capricorn،(برج دلو) Aquarius، (برج حوت)  Pisces. دوازده نشانه زودیاک یک سیستم مختصات آسمانی را تشکیل می دهند یا به طور خاص یک سیستم مختصات اقلقیسی است که عدسی را به عنوان منشأ عرض و موقعیت خورشید در اعتدال بهاری به عنوان منشا طول جغرافیایی می گیرد.

زودیاک چیست ؟

نام:

واژه زودیاک انگلیسی از زودیاک، شکل لاتین یونانی باستان ))  (zōidiakòs kýklos (ζῳδιακὸς κύκλος، به معنی “دایره حیوانات کوچک” است. Zoidion (ζῴδιον) ضعیف zōion (ζῷον، “حیوان”) است. این نام نشان دهنده برجسته حیوانات (و hybrids اسطوره شناسی) در میان 12 نشانه است.

زودیاک چیست ؟

استفاده:

زودیاک در دوران رومی به کار برده شد، براساس مفاهیم به ارث برده شده توسط نجوم هلنیستی از نجوم بابل از دوران کلدایی (اواسط هزاره ی پیش از میلاد)، که به نوبه خود از یک سیستم پیشین از لیست ستاره ها در امتداد کیهانی مشتق شده بود. ساخت زودیاک در کار بزرگ سلطنتی قرن دوم میلادی،  Almagest شرح داده شده است.

اگر چه زودیاک بر اساس سیستم مختصات اکلیپسی ecliptic  در استفاده از نجوم در کنار استوایی باقی می ماند، اصطلاح و نامهای این دوازده نشانه امروزه عمدتا با طالع بینی افسانه ای مرتبط است. اصطلاح “زودیاک” همچنین ممکن است به ناحیه کره آسمانی اشاره داشته باشد که مسیرهای سیاره مربوط به باند حدود هشت قوس بالا و پایین زیر ecliptic است. زودیاک یک سیاره خاص متشکل از گروهی است که حاوی مسیر آن بدن خاص است؛ به عنوان مثال، “زودیاک ماه”، گروهی با پنج درجه بالا و پایین زیر ecliptic است. به طور گسترده، “زودیاک از دنباله دارها” ممکن است به گروهی که شامل بیشترین دنباله دارهای کوتاه مدت است اشاره کند.

تاریخ:

تاریخ اولیه:

تقسیم عددی به علائم زودیاک در نیمه اول هزاره اول قبل از میلاد، در بابلیان (Chaldean) است. ردپای برخی از صورت های فلکی را می توان حتی  در عصر برونز (بابلی قدیمی) مشاهده کرد، از جمله برج جوزا و یا همان دوقلوها و  ازجمله  MAŠ TAB BA GAL “دوقلوهای بزرگ” و سرطان “خرچنگ”، کشف کرد. از AL.LUL “The Crayfish”، و از جمله دیگر صورفلکی.

در حدود قرن 5 قبل از میلاد، اخترشناسان بابلی روی به تقسیم عددی آوردند آنها 12 “نشان”را بین 12 ماهه 30 روزه در هر سال به صورت برابر تقسیم کردند.

هر علامت شامل سی درجه از چرخش طول سیاره ای است، بدین ترتیب این سیستم به عنوان اولین سیستم مختصات آسمانی شناخته شده می شود. بر خلاف اخترشناسان مدرن، که شروع علامت عنکبوت را در محل خورشید در اعتدال بهاری (حدودا 20م مارچ در نیمه شمالی و 22 سپتامبر در نیمه جنوبی) قرار می دهد؛ ستاره شناسان بابلی زودیاک را نسبت به ستاره ها ثابت کرده اند با قرار دادن آغاز سرطان در “ستاره دوقلو عقب” (β Geminorum) و شروع آبریز در “اوایل بز-ماهی (ماهیه قزل الآ )δ Capricorn).

از آنجا که تقسیم بندی به عددهای برابر ساخته شد، هر کدام 30 درجه ، آنها یک سیستم ایده آل برای ارزیابی پیش بینی های طول جغرافیایی سیاره را تشکیل دادند. با این حال، روش های اندازه گیری مشاهدات بابلی ها در مرحله ابتدایی تکامل قرار داشت و آنها موقعیت سیاره را با توجه به مجموعه ای از ستارگان عادی که نزدیک به عدد (± 9 درجه عرض جغرافیایی) به عنوان نقاط مرجع مشاهدات برای کمک به موقعیت سیاره درون این سیستم مختصات ecliptic اندازه گیری کردند.

در خاطرات نجومی بابلی ها، موقعیت سیاره به طور کلی تنها با توجه به علامت زودیاک ثبت می شد. وکمتر در درجه خاص در درون یک نشانه اهمیت می دادند. در واقع زمانی که درجه ی طول جغرافیایی آنها با اشاره به 30 درجه ی علامت زودیاک داده می شد، و نه با اشاره به 360 درجه پیوسته دایره البروج.

همچنین بخوانید:  متولدین هر ماه در چه سنی ازدواج می کنند همراه با طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها

در فواصل زمانی نجومی موقعیت پدیده های مهم نجومی در دوره شصت ساله از یک درجه (معادل دقیقه و ثانیه قوس) محاسبه شد. و برای دوره های زمانی روزانه ، موقعیت های روزانه یک سیاره به اندازه اهمیت تاریخ نگاری مهم نبود، مهمتر آن بود که چه زمان سیاره از یک علامت زودیاک به بعد عبور کرد.

زودیاک چیست ؟

طالع بینی عبری:

دانش  زودیاک بابلی نیز در Tanakh منعکس شده است، اما اولین تقسیم بندی علم ستاره شناسی ثبت شده به 12 صورت فلکی است که در کتاب های میدراش رببه Midrash Rabba و در تالموز Talmuds توضیح داده شده است و سایر آثار جزئی.E. W. Bullinger مخلوقات موجود در کتاب حزقیال Ezekiel را به عنوان نشانه های میانی چهار چهارک زودیاک تفسیر کرد. با شیر به عنوان لئو، گاو نر برج ثور، مرد به نمایندگی دلو و عقاب به نمایندگی عقرب است. مارتین و دیگران استدلال کرده اند که ترتیب قبایل اطراف محفل (در کتاب شماره ها گزارش شده است) مطابق با نظم زودیاک است. با یهودا، روبن، ابراهیم و دن به ترتیب نمایانگر نشانه های میانی لئو، آکواریوس، تاروس و اسکورپیو بودند. چنین ارتباط هایی توسط توماس مان Thomas Mann کشف شدند .توماس مان، که در رمانش، یوسف و برادرانش، ویژگی های علامت زودیاک را به هر قبیله در تجلی او برکت یعقوب نشان می دهد.

دوران سلطنتی و رومی:

دوران سلطنتی و رومی:

کاتالوگ ستاره های بابلی در قرن چهارم پیش از میلاد وارد نجوم یونان شد از طریق “” Eudoxus of Cnidus “”  بابل و یا کلدیه در جهان هلنیستی به عنوان طالع بینی آشنا شد که “حکمت کلدایی” در میان یونانی ها و رومی ها تبدیل به مترادف پیش گویی از طریق سیارات و ستارگان شد طالع بینی یونانیسم بخشی از طالع بینی بابلی و مصر است. طالع بینی Horoscopic برای اولین بار در بطلمیوسی مصر (305 سال قبل از میلاد، 30 سال قبل از میلاد) ظاهر شد. زودیاک دندرا امدادرسانی به قدمت 50 سال قبل از میلاد، اولین تصویر شناخته شده از زودیاک کلاسیک از دوازده نشانه است.

اولین متن موجود یونانی باقی مانده با استفاده از بخش بابلی زودیاک به 12 علامت از 30 عدد از هر یک، Anaphoric از Hypsicles اسکندریه (فلو 190 قبل از میلاد) است. به خصوص در توسعه طالع بینی horoscopic غربی، ستاره شناس و ستاره شناسِ بطلمیوس بود.***که کار  Tetrabiblos  بر اساس سنت نجومی غربی گذاشته شد.

تحت یونانیان، و بطلمیوس به طور خاص، سیارات، خانه ها، و نشانه هایی از زودیاک توجیه شد و عملکرد خود را در یک راه مجموعه ای است که تا به امروز کمی تغییر کرده است

بطلمیوس در قرن دوازدهم میلادی، سه قرن پس از کشف پیش بینی اعتدال توسط هیپراکچوس در حدود 130 سال قبل از میلاد، زندگی کرد.کار های گم شده ی هیپراکچوس  هرگز به طور گسترده ای منتشر نشد تا زمانی که توسط بطلمیوس به برجسته شدن رسید. و توضیحات چندانی از تقلید در خارج از کار بطلمیوس تا اواخر دوران باستان وجود دارد که در آن زمان نفوذ بطلمیوس به طور گسترده ای تأسیس شد. بطلمیوس به وضوح مبانی نظری زودیاک غربی را به عنوان یک سیستم مختصات گرمسیری توضیح می دهد که توسط آن زودیاک به ستاره های شب و صخره ها ترجیح داده می شود، به جای صور فلکی های قابل مشاهده که نام های مشابه زودیاک دارند.

زودیاک هندو

زودیاک هندو از سیستم مختصات نجومی استفاده می کند که مرجع ستاره های ثابت است زودیاک گرمسیری (مبدا بین النهرین) با تقاطعاتecliptic و  استوا مجزا شده است. که در هر دوره 72 ساله در برابر ستارگان ثابت با سرعت 1 درجه تغییر می کند که  ایجاد کننده ی پدیده شناخته شده به عنوان پیش فرض اعتدال است. زودیاک هندو که متضاد است، این هماهنگی فصلی را حفظ نمی کند، اما هنوز هم شباهت بین دو سیستم وجود دارد علائم زودیاک هندو و علائم یونانی از نظر اسمی کاملا متفاوت به نظر می آیند، اما در حالتی که سانسکریت و یونانی هستند، نمادهای آنها تقریبا یکسان هستند. به عنوان مثال، dhanu به معنای “تعظیم” است و مربوط به فلک کماندار “قوس” و kumbha به معنای “قیچی آب” است و به آبریوس، “حامل آب” مربوط می شود.

همچنین بخوانید:  فال فرانسوی لنورماند چگونه است ؟

قرون وسطی

قرون وسطایی شاهد احیای سحر و جادو گری کریسمس بود، اولین بار در Kabbalism و بعد در سحر و جادو رنسانس ادامه داد. این شامل استفاده جادویی از زودیاک بود، همانطور که در مواردی مانند Sefer Raziel HaMalakh یافت شد. زودیاک در شیشه های رنگ آمیزی شده ی سالم در کلیسای انجیر یافت می شود، جایی که استاد شیشه ساز، آندره رابین، پس از آتش سوزی در سال 1451، سبدهای تزیینی را برای ترانه های شمالی و جنوبی ایجاد کرد.

اوایل قرون مدرن

یک مثال از استفاده از علائم به عنوان مختصات نجومی ممکن است در سالهای 1767 هجری شمسی و ناهنجارهای دریایی یافت شود ستون “طول جغرافیایی” علامت (نشان داده شده به عنوان یک رقم از 0 به از جمله 11)، درجه از 0 تا 29، دقیقه و ثانیه است. نمادهای زودیاک، تجربیات اولیه مدرن از تجربیات تصويري متداول نشانه ها است که از زمان های سلطنتی حاکم شده است.

دوازده نشانه

آنچه در ادامه است لیستی از دوازده نشانه زودیاک مدرن است جایی که 0 درجه به عنوان اعتدال بهاری شناخته می شود، با نامهای لاتین، یونانی، سانسکریت و بابلی (اما توجه داشته باشید که سانسکریت و معادل نام بابل (بعد از 5200 ق.م.) فقط به صورت صور فلکی مشخص می شوند، نه نشانه های زودیاک استوایی) همچنین “ترجمه انگلیسی” معمولا توسط سخنرانان انگلیسی استفاده نمی شود. نام لاتین استفاده استاندارد انگلیسی است.

دوازده نشانه

صور فلکی:

نشانه های زودیاک از صورت فلکی آن ها مجزا هستند، نه تنها به علت توده های جدا ناشی از انحراف مسیر در اعتدال شب و روز، همچنین به دلیل اینکه صورت فلکی فیزیکی دارای عرض های مختلفی از ecliptic هستند، بنابراین خورشید در هر صورت فلکی در یک زمان به صورت یکسان نیست. بنابراین، برج سنبله Virgo پنج برابر طول جغرافیایی ecliptic بیشتر از برج عقرب دارد.

نشانه های زودیاکی از صورت های فلکی فیزیکی انتزاعی هستند، و هرکدام از آن ها نشان دهنده ی یک دوازدهم کل دایره کامل است، یا طول جغرافیایی که توسط خورشید به اندازه ی 30.4 روز طی می شود.

مسیر خورشید درواقع از طریق سیزده صورت فلکی توسط بابلی ها، یونانی ها، و منجم های رومی ( شامل Ptolemy’s Almagest) و اتحادیه بین المللی مدرن نجوم شناخته شد. زیرا بابلی ها یک تقویم دوازده ماهه داشتند، آن ها دوازده را انتخاب و سال را به طور مساوی تقسیم کردند. عدد سیزده از آن خارج بود: که Ophiuchus این عدد را در قسمت پایینی میان برج عقرب و برج قوس دخالت داد. گاهی اوقات تفاوت بین صورت فلکی نجومی و نشانه های آن در مطبوعات عمومی به عنوان ” تغییر” به لیست نشانه های سنتی توسط برخی از بدنه های نجومی مانند IAU، NASA، یا انجمن نجومی شاهانه به اشتباه گزارش شده می شد. این اتفاق در 1995 از  شبکه BBC Nine O’Clock News گزارش شد و گزارش های دیگر در سال های 2011 و 2016 اتفاق افتاد. ستاره شناسان حرفه ای معمولا طالع بینی را یک شبه علم مطرح کردند که توسط آزمایشات علمی ثابت نشده است. به طور مثال: در ترسیم میان ستاره شناسی و ستاره شناسی علمی، ناسا یادآور شد که هیچ کس ثابت نکرده است که طالع بینی برای پیش بینی آبنده استفاده می شود یا مردم را بر اساس تاریخ تولدشان توصیف می شوند. برخی از صورت های فلکی parazodiacal پارازودیکال در مسیر سیارات قرار دارد، که منجر به شمارش تا بالای 25 صورت فلکی از زودیاک شده است. . باستان شناسان بابلی MUL.APIN فهرستی از Orion، Perseus، Auriga و Andromeda را ثبت کردند. ستاره شناسان مدرن خاطر نشان کردند که سیارات (البته به جز پلوتو Pluto) از طریق دهانه کوه های ماه ها (صورت فلکی)، Sextans، Cetus، Pegasus، Corvus، Hydra، و Scutum ؛ و به همراه زهره به ندرت  از Aquila، Canis Minor، Auriga، و Serpens عبور می کنند.

برخی از صورت های فلکی به تاریخ اساطیر وابسته به یک زودیاک هستند: Piscis Austrinus، The Southern Fish که به برج دلو Aquarius متصل است. در نقشه های باستانی، نهر به بیرون از پارچ برج دلو Aquarius فرو ریخته ، اما شاید قبلا فقط در آن شنا کرده است. Aquila، The Eagle، با توجه به ستاره اصلی آن Altair، وابسته به زودیاک بود. Hydra در اوایل دوره برنز نشان دهنده ی خط استوایی آسمان و همراه با Leo برج اسد بود، که نشان دهنده ی ابلیس بر روی Dendera زودیاک است. Corvus یک the Crow یا Raven است که بر روی دم Hydra قرار گرفته است.

همچنین بخوانید:  نیمه گمشده متولدین هر ماه چه خصوصیاتی دارند ؟

جدول تاریخ:

جدول زیر مقادیر گرگوری Gregorian را  مقایسه می کند که خورشید درحال وارد شدن است به:

– یک علامت در زودیاک استوایی Ptolemy است

– یک نشانه در سیستم نادال هندو (تاریخ داده شده در زیر ممکن است یک یا دو روز در هر سال تغییر کند)

– ستاره نجومی با همان نام علامت، با مرزهای صورت فلکی که در سال 1930 توسط اتحادیه بین المللی نجوم تعریف شده است.

آغاز نظری برج حمل لحظه اعتدال بهاری است، و تمام تاریخ های دیگر بر این اساس تغییر می کنند. زمان و تاریخ دقیق گرگوری ها سال به سال کمی متفاوت است، چون تقویم گرگوری نسبت به سال های گرمسیری تغییر می کند. این تغییرات در گذشته و آینده نزدیک کمتر از دو روز باقی مانده است اعتدال بهار در UT همیشه در 20 یا 21 مارس در دوره 1797 تا 2043 در حال سقوط است در 19 مارس در 1796 و آخرین بار و در سال 2044 بعدا افتاد. به استثنای سال های 2003 و 2007 اعتدال بهاری در 20 مارس از 1980 آغاز شده است و تا سال 2043 پیش بینی می شود.

جدول تاریخ:

نجوم مدرن:

از نظر ستاره شناسانه، زودیاک یک کمربند فضا را که 9 درجه در هر دو طرف ecliptic دارد و در آن مدارهای ماه و سیارات اصلی باقی می ماند تعریف می کند. این یک ویژگی از یک سیستم مختصات آسمانی است که بر روی ecliptic قرار گرفته است (مسیر مدار زمین و مسیر ظاهری خورشید) که توسط آن طول سماوی در درجه شرقیه اعتدال بهاری (تقاطع صعودی از دایره البروج و استوا) اندازه گیری شد. قرار گرفتن خورشید در برابر اعتدال بهاری، که سالانه حدود 21 مارس اتفاق می افتد، نقطه شروع برای اندازه گیری را تعریف می کند اولین درجه از آن به لحاظ تاریخی به عنوان “اولین نقطه برج حمل” شناخته می شود. اولین 30 درجه در امتداد دایره البروج اسما تعیین شده به عنوان علامت زودیاک برج حمل،که دیگر در نزدیکی صورت فلکی برج حمل از اثر حرکت تقریبی می افتد که حرکت نقطه بهاری از طریق افت صور فلکی قابل مشاهده است. (در حال حاضر در نزدیکی صورت فلکی صخره واقع شده است، که از قرن دوم میلادی در آن صورت فلکی قرار داشته است).30 درجه بعد از آن، علامت زودیاک Taurus است و به همین ترتیب از طریق دوازده نشانه زودیاک به طوری که هر یک از 1/12 (30 درجه) موقعیتی از دایره زودیاک را به خود اختصاص می دهند. نشانه های زودیاک برای تعیین مرزهای صور فلکی نجومی که در مجاورت زودیاک قرار دارند، هرگز مورد استفاده قرار نگرفته اند چراکه همیشه در اندازه و شکل آنها نامنظمی بوده است.  کنوانسیون اندازه گیری طول جغرافیایی در نشانه های فردی هنوز در اواسط قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت، اما در حال حاضر نجوم مدرن درجه ای از طول جغرافیایی از 0 درجه به 360 درجه، به جای 0 تا 30 درجه در هر علامت مورد استفاده است.

 

استفاده از زودیاک به عنوان وسیله ای برای تعیین اندازه گیری نجومی، روش اصلی برای تعریف موقعیت های آسمانی توسط ستاره شناسان غربی تا رنسانس باقی ماند. که در آن اولویت زمان به دستگاه مختصات استوایی نقل مکان کرد که مقیاس های نجومی را با صعود و قیاس راست اندازه گیری می کند، به جای تعاریف مبتنی بر دگرگونی طول جغرافیایی آسمانی و عرض جغرافیایی آسمانی.

کلمه “zodiac” نیز در رابطه با ابرهای زودیاک خاک های گرد و غبار که در میان سیارات حرکت می کند، و نور زودیاک که از پراکندگی نور خورشید حاصل می شود، استفاده می شود.

 

منبع: ویکی پدیا

Subscribe
Notify of
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
View all comments