اصطلاح سراپا گوش بودن

عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

اصطلاح سراپا گوش بودن


I’m all ears

سراپا گوشم


اصطلاح all ears به فارسی

To be all ears = تماماً گوش بودن


معنی اصطلاح To be all ears (سراپا گوش بودن) به فارسی:

بسیار علاقمند بودن به چیزی که کسی می خواهد درباره اش حرف بزند.
اگر سراپا گوش هستید یعنی مشتاق و آماده ی شنیدن چیزی هستید که شخص مقابل درصدد بیان کردن آن است.

اصطلاح-all-ears

مثال:

Now tell us all about your adventures in Africa last summer. I’m all ears.
حالا درباره ی ماجراجویی های تابستان پارسال که تو آفریقا داشتی برامون بگو. من که سراپا گوشم.

اصطلاح-سراپا-گوش-بودن

When the president started his speech, he found everyone listening, all ears.
وقتی رئیس سخنرانی اش را شروع کرد، همه را سراپا در حال گوش دادن یافت.

منبع: behgozar.com

برچسب ها
loading...