“سمتا” از تغییر در فضای انسانی در عرصه تکنولوژی دفاع می کند!

تکنولوژی ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

سمتا (اتحادیه علم، مهندسی، تولید و تکنولوژی) در تلاش برای تغییر در فضای انسانی در عرصه  مهندسی می باشد.

آنا واستون مدیر اجرایی سازمان غیر سوده ده مهارت های مهندسی برای صنایع ، می گوید تابحال تقاضا برای کارمندان مستعد و با مهارت بیشتر از اکنون نبوده است.

” جایزه مهارت های سمتا” ، افراد و تجارت های مستعد را در شاخه مهندسی جستجو می کند و امسال برای اولین بار در هر کدام از شاخه های مسابقه، یک خانم بوده است و در کل ۳ خانم برای دریافت جایزه انتخاب شده اند.

سمتا برای تغییر در فضای انسانی آمده است

خانم واتسون می گوید: ” تا همین چندسال پیش وجود گسترده خانم ها در قله های عرصه مهندسی غیرقابل تصور بود. اکنون بارقه هایی از امید در افق به چشم می خورد و سمتا بطور خستگی ناپذیری در جهت ایجاد و تقویت نسل بعدی زنان مهندس تلاش می کند.”

خانم “انگلند”  از شرکت ایرباس بهترین جایزه مهندسی در بریتانیا برده است ، و خانم “شارپل” از شرکت BAE جایزه ای با عنوان “شاگرد برتر” سال را از آن خود نموده است.

خانم “داون باونفیلد” مدیر اجرایی شرکت WES،  جایزه تغییر فضای انسانی در مهندسی را برده است.  خانم واتسون می افزاید: ” کارهای خستگی ناپدیرانه خانم بانفیلد که براساس تجربیات خود وی در مهندسی بوده است تغییرات زیادی را بوجود آورده است و از خیلی از خانم ها در حرفه شان که بعنوان یک تازه کار شروع کرده اند یا مادر ی بوده اند که مجدد به کار باز می گردد و یا به سمت مدیریت ارتقا یافته اند،  حمایت و پشتیبانی کرده است.”

“سمتا”  قادر است چشم اندازهای جدید و برجسته ای را بر پایه صنعت در جنبه های مختلف مهندسی – از  ماشین سازی تا هوانوردی،  بوجود بیاورد و همچنین مشاوره  هایی برای خانم هایی که به تازگی وارد عرصه مهندسی و صنعت می شوند ارائه دهد.

وبسایت این اتحادیه علاوه بر ارائه آموزش هایی برای خانم ها ، دارای مطالب فراوانی برای  افرادی که می خواهند با تازگی وارد عرصه مهندسی و صنعت شوند و همچنین برای کارفرمایانی که در صدد افزایش دانش خود هستند می باشد.

Please Login to comment