سکوت کن

عبارات و اصطلاحات زبان انگلیسی ۱۳ دی ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

سکوت کن

if you have nothing good to say, then remain silent

ترجمه :

اگر حرف خوبی برای گفتن نداری، سکوت کن.

سکوت کن

برچسب ها
loading...