. سکوت کن - پورتال رنگی

سکوت کن

سکوت کن

سکوت کن

if you have nothing good to say, then remain silent

ترجمه :

اگر حرف خوبی برای گفتن نداری، سکوت کن.

سکوت کن

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)