شعر طنز عاشقانه برای خانمهای متاهل

سرگرمی ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ یک دیدگاه

شعر طنز عاشقانه برای خانمهای متاهل

برای خانمها و همینطور آقایان در طول رندگی دوره های مجردی و متاهلی وجود دارد که هر کدام با ویژگیهای خاص خود همراه هستند که باعث می شود یکسری دغدغه به وجود آید. در دنیای واقعی هم برای این دو جو متفاوت روایت ها و حتی شعرهایی چه در مقام طنز و چه در مقام غیر طنز گفته می شود که برخی از آنها جنبه خنده و سرگرمی دارند و برخی دیگر برای تجربه اندوزی و تعلیم زوجین هستند. شاید هم برخی اوقات در یک کدام از این موراد هر دو هدف خنده و تجربه آموزی نهفته باشد. در این مطلب شعر طنز برای خانم های متاهل را در نظر گرفته ایم که امیدواریم با خواندن آن لحظات شادی داشته باشید.

شعر طنز عاشقانه برای خانمهای متاهل (۲)

از شوهر بی بهانه
با ادایی کودکانه

هیکل چون استوانه
میکند غر غر به خانه

یادم آید روز اول
گردنش کج, دست و پا شل

پیش بابا موش می شد
سرخیش تا گوش می شد

دختری افتاده بودم
مهربان و ساده بودم

نرم و نازک
شاد و چابک

چشمهایم همچو آهو
عطر موهایم چو شب بو

می شنیدم از لب او
حرفهایی همچو جادو:

من غلام خانه زادت
جان دهم هر دم به یادت

گر نیایی خانه ی من
می گریزد روحم از تن

بعد از آن گفتار زیبا
خام گشتم من همانجا

شد به پا جشن عروسی
کیک و شام و دیده بوسی

بعد از آن دیگر ندیدم
هرگز آن اوقات بی غم

قسمتم یک مرد جانی
اندکی لوس و روانی

بی اراده همچو یابو!
پرخور و مغرور و پر رو

بشنو از من جان خواهر
هر که کرد این دوره شوهر

خاک بر سر گشت و حیران
شد پشیمان,شد پشیمان, شد پشیمان

پورتال رنگی _ شعر طنز عاشقانه برای خانمهای متاهل

منبع: ۳ترک

loading...

1 نظر روشن "شعر طنز عاشقانه برای خانمهای متاهل"

بیشتر شبیه تراژدی بود که!!!