طوطی از خیانت همسر پرده برداشت

اخبار و حوادث , بین الملل ۰۹ آبان ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

زنی در کویت، به کمک طوطی سخنگوی خود از خیانت شوهرش و رابطه با خدمتکار زن خانه آگاه شد.

این زن که نامش گزارش نشده است متوجه شد که طوطی عباراتی عجیب را تکرار می کند که همسرش هرگز به او نگفته بود. بنابراین زن خانه نتیجه گرفت که این حرف ها باید از زبان شوهرش به خدمتکار زن خانه زده شده باشد. در کشور کویت، زنا یک جرم کیفری است. پس آنچه که از زبان طوطی بیرون آمده به عنوان سرنخ و شواهد به مقامات مجری قانون تسلیم شد. ولی در هر صورت، شهادت این پرنده نتوانست در طول محاکمه مورد استفاده واقع شود و در نتیجه شوهر این زن موفق شد از این مخمصه قسر در برود.

Please Login to comment