عکس حسن روحانی در حال رأی دادن

اخبار و حوادث ۰۷ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

عکس حسن روحانی در حال رأی دادن

روحانی رئیس جمهور امروز ۷ اسفند ۹۴ پای صندوف های اخذ رأی حاضر شده و رای خودش را به صندوق انداخت که ما در این مطلب از سایت دلنگاره عکس او در حال رای دادن را برای شما در نظر گرفته ایم.

عکس حسن روحانی در حال رأی دادن

Please Login to comment