فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی بهترین فیلم جنگجویانه ای است که تاکنون ساخته شده است!

فرهنگ و هنر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

اگر چه نام کاپیتان آمریکا در عنوان این فیلم آمده اما تمام دیگر شخصیت های کمیک استریپ انتقامجویان در آن وجود دارند. بنابراین یک فیلم تمام عیار انتقامجویانه و جنگجویانه است!

هر کدام از شخصیت های کمیک ساخته مارول مثل “کاپیتان آمریکا” و “مرد آهنی” از داستان های شخصی خود بیرون آمده بودند تا به نیروهای فیلم “انتقامجویان ،عصر اولتران” بپیوندند. اکنون در این فیلم باز گشته اند و در میانه میدان تقسیم شده اند .

با قرار دادن این شخصیت ها در برابر هم، این بزرگترین آزمون برای سنجیدن شخصیت های کمیک مارول است. اگر در کنار هم بمانند دیگر خبری از ایل و تبار بیگانگان نخواهد بود.

اما رای جشن گرفتن این فیلم خوب، یک هنرمند اختصاصی کمیک را این عکس زیر را طراحی کرده است. طراح روی صورت چهره ها خیلی کار کرده است زیرا خود مارول روی شخصیت های خود بسیار کار کرده است. در واقع فیلمی که میبینیم تنها یک فیلم اکشن نیست که دائم اسلحه بسمت هم پرتاب کنند بلکه شخصیت قوی پشت ماسک این افراد به جذابیت بیشتر و مخاطرات حساس تر  وبرخورد ایده آل های شخصیت ها  منجر می شود.

صحنه ای که شخصیت ها در تضاد با هم قرار میگیرند درواقع اوج این فیلم است. در این صحنه شخصیت هایی که می شناسیم و دوستشان داریم پرده از شخصیت خود بر میدارند ، از صفحات داستان کمیک بیرون می آیند و در موجی از نور و لحظات هیجان انگیز حضور پیدا می کنند.

این مهمانی آشنای مارول است که همه ما به آن دعوت شده ایم. !!!

عکس روبرو:  کاپیتان آمریکا و مرد آهنی در نبرد تن به تن در فیلم “جنگ داخلی”

Please Login to comment