مرداویچ زیاری شاهی که به احیای ایران پرداخت

گردشگری و تاریخ تمدن ۲۷ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

مرداویج بن زیار بن وردان‌ شاه گیلی (همچنین: مرداویج جیلی) بنیاد گذار سلسله زیاری در سده چهارم هجری / دهم میلادی است

 وی پایه‌ های حکومتی را پی نهاد که فرمان‌ روایانش میان سال‌ های ۳۱۶ تا ۴۳۵ هجری/ ۹۲۸ تا ۱۰۷۷ میلادی بر بخش‌ هایی از سرزمین‌ های گرگان، قومس، طبرستان، دیلم، گیلان، قزوین، ری، اصفهان و خوزستان فرمان راندند. زیاریان به همراه دیگر شاخه‌ های دیلمی در غرب و شرق ایران به یاری گروهی از سلسله‌ های محلی کوچک و بزرگ ایرانی، حدود دو سده بر ایران فرمان‌ روایی کردند. دو سده‌ ای که به سان پلی عصر چیره‌ گی اعراب را به حکومت ترکان پیوند می‌ داد، در تاریخ ایران جنبش‌ های استقلال‌ خواهی این حکومت‌ های محلی ارزشی ویژه دارد. او که اهل جلگه گیلان بود عقاید شدیداً ضد اسلامی ابراز می‌ کرد؛ تا ریشه‌ های عمیق خاندان خود در سنت ایرانی را نشان دهد

مردآویج در پی گشودن اصفهان دستور داد، تاج و تخت زرین پادشاهی برای وی ساخته شود و خواستار شد که تاج پادشاهی وی همانند تاج خسرو انوشیروان، شاهنشاه ایران ساسانی باشد. مردآویج همچنین فرمان داد تا تختگاه تیسفون یا همان ساختمان معروف به طاق کسری برای برگزاری جشن پادشاهی وی به شکل نخست خود بازسازی شود. کار دیگر مردآویج تلاش وی برای بر پایی پر شکوه جشن سده بود. وی حدود یک قرن پس از سرکوبی جنبشهای ایرانیان نظیر جنبش سرخ جامگان و جنبش سپید جامگان، فرماندهی تیره‌ های گیل و دیلم را بدست گرفت و با در هم شکستن قشون المقتدر، خلیفه عباسی، فرمانروایی دودمان ایرانی زیار را از طبرستان در شمال تا خوزستان در جنوب برپا ساخت

سر انجام ظلم و ستم مردآویج بر مردم و خشونت وی موجب شد که اطرافیانش در قتل او همداستان شوند. وی در سال ۳۲۳ ه‌.ق و در حمام کاخ خود به وسیله چند تن از غلامان ترکش کشته شد

loading...

اولین نفری باشید که در این بحث شرکت می کنید !