معنی اصطلاح a bad apple

معنی اصطلاح a bad apple

این اصطلاح در واقع درباره ی این است که اگر یک قسمتی از کاری یا چیزی بد باشد به بقیه ی قسمت ها نیز سرایت می کند : یک سیب گندیده به همه ی جعبه ی سیب گند می زند.

معنی-a-bad-apple

ضرب المثل معادل اصطلاح a bad apple :

“بز گر گله را گر میکند”

اصطلاح-a-bad-apple

The corruption in the government started with a bad apple, a high official two years

منبع: freeenglish.ir

مطالب مرتبط