. معنی اصطلاح Get cold feet - پورتال رنگی

معنی اصطلاح Get cold feet

معنی اصطلاح Get cold feet

معنی فارسی اصطلاح Get (have) cold feet : جا زدن، دودل بودن / شدن


Get (have) cold feet

ترجمه : پاهای سرد داشتن


معنی اصطلاح cold feet به فارسی

ناگهان عصبی شدن درباره ی کاری که قبلا تصمیم به انجام آن داشتید.
اگر از این اصطلاح استفاده کنید یعنی نسبت به انجام دادن کاری که از قبل آن را برنامه ریزی کرده و یا قبول کرده اید دو دل شده اید.

معنی-اصطلاح-cold-feet

مثال:

It’s normal for young people to get cold feet before their wedding.
عادی است که جوان ها قبل از ازدواجشان دو دل بشوند.

He agreed to go bungee jumping with his friends, but he got cold feet when they arrived at the jump.
او قبول کرد که برای پرش از ارتفاع با دوستانش برود، ولی وقتی به سکوی پرتاب رسیدند، جا زد / دو دل شد.

منبع: behgozar.com

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)