معنی allow

لغات زبان انگلیسی ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی allow :

allow = اجازه دادن


American English phonetic: /əˈlaʊ/
British English phonetic: /əˈlaʊ/


مثال برای کلمه allow :

My parents allow me to stay out late at weekends

والدینم به من اجازه می دهند که آخر هفته ها تا دیروقت بیرون بمانم.


معانی دیگر کلمه allow :

رخصت دادن / ستودن / پسندیدن / تصویب کردن / روا دانستن / پذیرفتن / اعطا کردن


معنی کلمات مشابه allow :

allowable = جایز / مجاز / روا / قابل قبول
allowance = فوق العاده و هزینه سفر / مدد معاش / جیره دادن / فوق العاده دادن

 
معنی allow
(منبع: نرم افزار آموزش لغات زبان انگلیسی نارسیس، fastdic.com)

برچسب ها