معنی attract

لغات زبان انگلیسی ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی attract :

attract = جذب کردن


American English phonetic: /əˈtrækt/
British English phonetic: /əˈtrækt/


attract (1) : to make someone interested in something. or go to see something: Disneyland attracts many visitors every year
attract (2) : if one object attracts another, it makes that other object move toward it: He used a magnet to attract the metal balls


مثال برای کلمه attract :

What attracted me most to the job was the chance to travel

آنچه که مرا بیشتر به این شغل جذب کرد شانس سفر کردن بود.


معانی دیگر کلمه attract :

جلب کردن / مجذوب ساختن


معنی کلمات مشابه attract :

attractable = مجذوب ساختنی
attraction = کشش / جذب / جاذبه / کشندگی
attractive = کشنده / جاذب / جالب / دلکش / دلربا / فریبنده
attractor = مجذوب کننده

معنی ATTRACT

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com, Longman dictionary)

برچسب ها
loading...