معنی belief

لغات زبان انگلیسی ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی کلمه belief

belief = ایمان


مثال برای کلمه belief :

His belief in God gave him hope during difficult times

ایمان اش به خدا در مواقع سخت به او امید می داد.


معانی دیگر کلمه belief :

باور / عقیده / اعتقاد / گمان / اعتماد / معتقدات

 
معنی belief
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

برچسب ها
loading...