. معنی belong - پورتال رنگی

معنی belong

معنی belong

معنی belong :

belong = متعلق بودن


American English phonetic: /bɪˈlɔːŋ/
British English phonetic: /bɪˈlɒŋ/


مثال برای کلمه belong :

That chair belongs in my room

آن صندلی متعلق به اتاق من است.


معانی دیگر کلمه belong :

تعلق داشتن / مال کسی بودن / وابسته بودن


معنی کلمات مشابه belong :

belonging = متعلقات / وابسته ها ( بصورت جمع ) / متعلقات و اموال / دارائی

 
معنی belong
(منبع: نرم افزار آموزش زبان انگلیسی نارسیس، fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)