معنی birthday

لغات زبان انگلیسی ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی birthday :

birthday = تولد


American English phonetic: /ˈbɜːrθˌde/
British English phonetic: /ˈbɜːθdeɪ/


birthday (noun) : the day of the year on which someone was born: My birthday is on January 6th


مثال برای کلمه birthday :

Are you going to Ellen’s birthday party next week

آیا شما قصد دارید هفته آینده به جشن تولد اِلن بروید؟


معانی دیگر کلمه birthday :

زادروز / جشن تولد / میلاد / روز تولد

 
معنی BIRTHDAY
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)

معنی birthday , birthday به فارسی , معنی birthday به فارسی , ترجمه birthday به فارسی , مثال برای birthday , تلفظ صحیح birthday , دیکشنری مصور آنلاین , زبان انگلیسی , تولد , معنی تولد , تولد چیست , تولد به انگلیسی , معنی تولد به انگلیسی , ترجمه تولد به انگلیسی زادروز , معنی زادروز , زادروز چیست , زادروز به انگلیسی , معنی زادروز به انگلیسی , ترجمه زادروز به انگلیسی , جشن تولد , معنی جشن تولد , جشن تولد چیست , جشن تولد به انگلیسی , معنی جشن تولد به انگلیسی , ترجمه جشن تولد به انگلیسی دیکشنری تصویری, دیکشنری آنلاین, دیکشنری آنلاین تصویری, دیکشنری آنلاین مصور, دیکشنری انگلیسی به فارسی, دیکشنری انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری انگلیسی به فارسی مصور, دیکشنری انگلیسی به انگلیسی مصور, دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی, دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی, دیکشنری, آموزش لغات زبان, آموزش لغات زبان انگلیسی, لغات زبان

birthday

برچسب ها
loading...