معنی blind

لغات زبان انگلیسی ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی blind :

blind = نابینا


American English phonetic: /ˈblaɪnd/
British English phonetic: /blaɪnd/


مثال برای کلمه blind :

The blind man had a dog to help him

مرد نابینا سگی داشت که کمکش می کرد.


معانی دیگر کلمه blind :

کور / تاریک / ناپیدا / غیر خوانایی / بی بصیرت / کور کردن / خیره کردن / درز یا راه (چیزی را) گرفتن / (مجازا) اغفال کردن / چشمبند / پناه / سنگر / مخفیگاه / هر چیزی که مانع عبور نور شود / پرده / درپوش


معنی کلمات مشابه blind :

blind date = قرار ملاقات میان زن و مردی که همدیگر را نمیشناسند
blind fold = چشم بستن / کور کردن / با چشم بسته
blind spot = نقطه کور ( در شبکیه چشم ) / نقطه ضعف
blinder = چشمبند اسب
blindly = کوکورانه / مانند کورها
blindness = کوری / بی بصیرتی

 
معنی blind
(منبع: نرم افزار آموزش لغات زبان انگلیسی نارسیس، fastdic.com)

برچسب ها