معنی confident

لغات زبان انگلیسی ۲۴ تیر ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی confident :

confident = اعتماد به نفس

 

American English phonetic: /ˈkɑːnfədənt/
British English phonetic: /ˈkɒnfɪdənt/
 

confident (adjective) : feeling sure that you can do something well: I was confident that I had passed the exam
 

مثال برای کلمه confident :

I feel quite confident about the future

من کاملا احساس اعتماد به نفس نسبت به آینده دارم

 

معانی دیگر کلمه confident :

مطمئن / دلگرم / بی پروا / رازدار
 

معنی کلمات مشابه confident :

confidential = محرمانه / دارای ماموریت محرمانه / راز دار
confidentiality = محرمانگی / محرمیت

معنی confident
 

(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, دیکشنری لانگمن, fastdic.com)
confident

آینده, آینده به انگلیسی, آینده چیست, احساس, احساس به انگلیسی, احساس چیست, بی پروا, بی پروا به انگلیسی, بی پروا چیست, ترجمه future به فارسی, ترجمه احساس به انگلیسی, دارای ماموریت محرمانه, دلگرم, دلگرم به انگلیسی, دلگرم چیست, راز دار, راز دار به انگلیسی, راز دار چیست, رازدار, رازدار به انگلیسی, رازدار چیست, کاملا, کاملا به انگلیسی, محرمانگی, محرمانگی به انگلیسی, محرمانگی چیست, محرمانه, محرمانه به انگلیسی, محرمانه چیست, محرمیت, محرمیت به انگلیسی, محرمیت چیست, مطمئن, مطمئن به انگلیسی, مطمئن چیست, معنی confident, معنی confidential, معنی confidential به فارسی, معنی confidentiality, معنی confidentiality به فارسی, معنی future, معنی future به فارسی, معنی quite, معنی quite به فارسی, معنی آینده, معنی آینده به انگلیسی, معنی احساس, معنی احساس به انگلیسی, معنی بی پروا, معنی بی پروا به انگلیسی, معنی دلگرم, معنی دلگرم به انگلیسی, معنی راز دار, معنی راز دار به انگلیسی, معنی رازدار, معنی رازدار به انگلیسی, معنی کاملا, معنی کاملا به انگلیسی, معنی محرمانگی, معنی محرمانگی به انگلیسی, معنی محرمانه, معنی محرمانه به انگلیسی, معنی محرمیت, معنی محرمیت به انگلیسی, معنی مطمئن, معنی مطمئن به انگلیسی

برچسب ها
loading...

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که در این بحث شرکت می کنید !