. معنی cover - پورتال رنگی

معنی cover

معنی cover

معنی cover :

cover = پوشاندن


مثال برای کلمه cover :

Snow covered the ground last night

شب گذشته برف زمین را پوشاند.


معانی دیگر کلمه cover :

جلد کردن / پنهان کردن / طی کردن / پوشش / جلد / رویه / لفاف / پاکت / سرپوش / تامین کردن


معنی کلمات مشابه cover :

cover all = رولباسی / بارانی یا روپوش
coverage = پوشش / شمول
covering = پوشش / سرپوش / جلد / پوشه / دربرگیرنده / شامل
coverlet = بالاپوش / روانداز / لحاف / روپوش تختخواب
covert = نهان / راز / پناهگاه / پوشیده
coverture = پوشش / حفاظ / پناه / سقف / مستمسک

 
معنی cover
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)